Bronnenpakket Weerbaar Waasland

Dit bronnenpakket wil leerkrachten handvaten aanbieden om de lessen over de Eerste Wereldoorlog een lokale, Wase insteek te geven. Op die manier kan de betrokkenheid van de leerlingen vergroten en kunnen we de regionale impact van de Eerste Wereldoorlog duiden.

Het bronmateriaal dat in dit pakket wordt uitgewerkt is onderverdeeld in vijf thema’s:

  1. Vertrekken of blijven?
  2. Luisteren of zich verzetten?
  3. In de rij of in het zwart?
  4. Einde of nieuw begin?
  5. Leven aan het front!

Per thema wordt telkens de Wase context kort geschetst en worden er lesimpulsen gegeven.  De bedoeling is om in te kantelen tijdens de lessen over de Eerste Wereldoorlog. De focus ligt daarom op het aanbieden van bronmateriaal en niet op het geven van didactische tips bij het bronmateriaal. Bovendien willen we op die manier de leerkracht voldoende vrijheid geven om de lessen op te bouwen zoals deze dit zelf prefereert.

Het bronmateriaal is in hogere resolutie te downloaden vanop deze website. Voor meer bronmateriaal kan je altijd de Wase archieven en heemkringen contacteren.

De doelgroep zijn zowel leerlingen uit het lager als uit het secundair onderwijs. Het sluit aan bij het leerplan geschiedenis voor de derde graad van zowel het Vrije Onderwijs als het Gemeenschapsonderwijs. Het pakket past ook binnen de Vakoverschrijdende Eindtermen en het kan aanvullend in andere lessen worden gebruikt.

In de bijlage is ook een bibliografie en een inventaris van het Wase archiefmateriaal rond de Eerste Wereldoorlog opgenomen.