WODE

Over WODE

Het Wetenschappelijk Onderzoek naar de Deelcollecties cultureel Erfgoed in het Waasland

 

WODE 2008

Het Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollectie Erfgoed in het Land van Waas, kortweg WODE, werd uitgevoerd kort na de oprichting van Erfgoedcel Waasland. De erfgoedcel zocht naar een manier om het erfgoedpotentieel in kaart te brengen, zowel mensen als collecties. Zo kon de erfgoedcel haar bestaan duiden en haar partners leren kennen.

Twee onafhankelijke onderzoekers, Iris Steen en Patrick Van den Nieuwenhof, gingen aan de slag om de collecties cultureel erfgoed in het Waasland in kaart te brengen. Ze deden dat aan de hand van collecties op deelniveau (en dus niet stuksgewijs). Zij hadden daarbij aandacht voor behoud en beheer, publiekswerking, inventarisatie en digitalisatie, het plaatsen van collecties in een context en het scheppen van een breder perspectief voor de nood aan depotruimte. Het resulteerde in een lijvig rapport dat de erfgoedcel de voorbije jaren hielp haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties in het Waasland.

Klik hier om WODE2008 te lezen.

 

WODE 2020

Meer dan twaalf jaar na het eerste onderzoek ging een projectmedewerker van de erfgoedcel aan de slag om een nieuwe versie te maken. Het was het niet alleen boeiend om de evolutie van de organisaties en de deelcollecties te bekijken, maar ook om aan te sluiten bij diverse accentverschuivingen in het Vlaamse erfgoedlandschap. Het geactualiseerde onderzoek geeft een nieuwe stand van zaken van het erfgoed in het Waasland en voedt het beleid van de erfgoedcel voor de komende jaren.

  • Het onderzoek brengt de deelcollecties in het Waasland in kaart. Zo kunnen we de geleverde inspanningen voor de collecties meten, de evolutie blootleggen en kijken welke ondersteuning vanuit de erfgoedcel de Wase erfgoedgemeenschappen in de toekomst nodig hebben.
  • Het onderzoek is uitgebreider dan het onderzoek uit 2008. Dit komt door het (meer) integreren van collectiegegevens uit Moerbeke en Zwijndrecht, het poldererfoed, het immaterieel erfgoed, het religieus erfgoed, de evaluatie van de Wase Collectieafspraken, digitalisering en depotnoden. Zo vult het onderzoek de tekorten in de gegevens(bevraging) ter ondersteuning van het toekomstige beleid van de erfgoedcel voor de Wase erfgoedgemeenschappen.

De aanbevelingen uit het onderzoek dienen als basis voor het beleid van de erfgoedcel voor de volgende convenanten. Ze vormen even goed richtlijnen voor het beleid van de organisaties die hebben deelgenomen. Het erfgoedveld wordt met deze aanbevelingen aangespoord om een actieve verantwoordelijkheid voor de collectiezorg op te nemen. Ten slotte kunnen ook gemeenten en het Vlaamse niveau uit deze aanbevelingen putten voor wat de collectiezorg betreft.

Het volledige onderzoeksrapport WODE2020 kan je hier downloaden.

Geïnteresseerd in de resultaten? Raadpleeg dan hieronder de publieksversie door op de afbeelding te klikken.