Voorleesfiches

Het doel van deze voorleesfiche is om de zoektocht naar interessant materiaal om uit voor te lezen te vergemakkelijken. De fiche bevat verwijzingen naar het voorleesmateriaal en waar dat in het Waasland te vinden is. Hierbij is ook getracht om het lokale erfgoed een plaats te geven zodat de voorlezers ook over de plaatselijke geschiedenis kunnen voorlezen.

Bij het opstellen van de voorleesfiche wordt uitgegaan van het profiel van een tachtigjarige om de tijdsperiode waaruit materiaal wordt geselecteerd af te bakenen.

Elke fiche heeft een bepaald thema. De thema’s worden heel breed ingevuld en zijn divers van inhoud en invalshoeken.

De keuze van thema’s is gebaseerd op de concrete interesses van huidige bewoners van Wase Woonzorgcentra. We peilden hun voorkeuren indirect via een enquête onder actieve voorleesvrijwilligers, personeel van de woonzorgcentra en van de Wase bibliotheken, betrokken bij de voorleeswerking aan senioren.

De fiches zijn een ‘work in progress’, in de loop van het jaar ontwikkelen we nog meer thema’s.

Thema’s voorleesfiches

Een leven van leren

 Voorleesfiche (pdf):

Toekomstige thema's (in ontwikkeling)

  • De smaak van toen
  • Muziek
  • Humor, ondeugendheid, volksverhalen en schelmenstreken
  • Feesten en feestdagen
  • Sport- en verenigingsleven
  • Kledij, kapsels en mode

De voorleesfiches zijn een samenwerking tussen Erfgoedcel Waasland en BiblioWaas.