Van Brouck tot Dyckagie – Vijf eeuwen Wase polders

De Erfgoedcel Waasland bracht in het najaar van 2012 het boek “Van Brouck tot Dyckagie - Vijf eeuwen Wase polders” uit, in samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.

In het boek "Van Brouck tot Dyckagie - Vijf eeuwen Wase polders” buigen dertien auteurs zich over: de laatste getuigen van het (bijna) verdwenen polderleven, de vroegmoderne poldercartografie, hoeveonderzoek in Sint-Gillis-Waas en Beveren, polderuitbating in de 17de eeuw, en landbouwgeschiedenis van de 18de tot de 20ste eeuw, en het leven en werken in de Prosperpolder tijdens de negentiende en de twintigste eeuw.

Het boek geeft een nieuwe blik op het verleden van de polders en van de mensen die er leefden en wil meteen ook verder onderzoek stimuleren naar de geschiedenis van de Wase polders. Het wordt rijkelijk geïllustreerd met historisch beeldmateriaal uit verschillende streekcollecties.

Auteurs

Bijdragen aan het boek werden geleverd door (in volgorde van hun bijdragen): Erik Thoen (Ugent), Tim Soens (UA), Pieter De Graef (UA), Hadewijch Masure (UA), Iason Jongepier (UA), Brecht Demasure (CAG), Yves Segers (CAG), Freddy Buys (Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren), Kenneth Colleman (Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas), Carine Goossens (Gemeentearchief Beveren), Stefanie Audenaert (Gemeente Beveren), Monika Triest (zelfstandig vorser) en Guido Van Poucke (zelfstandig vorser).