Subsidie voor éénmalige publicaties

Binnen het Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal. Daarbij hoort ook de financiële ondersteuning van éénmalige erfgoedpublicaties.

Een éénmalige erfgoedpublicatie is een uitgave in gedrukte vorm en heeft als onderwerp cultureel-erfgoed in één of meerdere van de tien Wase gemeenten. De uitgave is éénmalig uitgebracht.

De financiële ondersteuning van projecten wordt geregeld in het publicatiesubsidiereglement voor éénmalige publicaties.

Tijdelijke aanpassing reglement tot 30 juni 2021

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, brengen bij de uitvoering van cultureel-erfgoedpublicaties onzekerheid met zich mee. Bepaalde artikels uit dit geldende publicatiesubsidiereglement worden daarom aangepast om het voor aanvragers enerzijds mogelijk te maken subsidies te blijven aanvragen; anderzijds om ze de tijd te geven de publicatie uit te geven in 2021:

Procedure - Artikel 7, 2°: Het dossier wordt ingediend ten laatste twee maanden vóór het publiceren van de publicatie.

→ Aanpassing: Dit artikel vervalt. Aanvragers kunnen tijdens de periode van coronamaatregelen doorlopend publicatiesubsidieaanvragen indienen die in 2021 worden uitgegeven.

De andere bepalingen uit dit reglement blijven gelden, met de nadruk op artikel 10 dat van cruciaal belang is voor de communicatie over het uitgeven van de publicatie tussen de aanvrager en de Erfgoedcel Waasland. Bovendien worden bij een officiële voorstelling met publiek de geldende maatregelen van het Overlegcomité - om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan - nauwgezet opgevolgd.

Hoe aanvragen?

  • Je vult het subsidiedossier (Word en pdf) in. Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat het dossier ten laatste twee maanden vóór het publiceren van de publicatie moet worden ingediend. Het dossier wordt digitaal ingediend (Interwaas - Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas of erfgoedcel@interwaas.be).
  • U ontvangt daarop van de Erfgoedcel Waasland een bevestiging van ontvangst.
  • Maximaal drie maand na het publiceren van de publicatie vul het afrekeningsdossier (Word) in. Het dossier wordt digitaal ingediend.
Logo's 
Indien u subsidies ontvangt, vragen wij u vriendelijk in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in het kader van het project de steun van Interwaas (door vermelding van het standaardlogo van de Erfgoedcel Waasland) en van de Vlaamse overheid (door vermelding van het standaardlogo en de bijhorende tekst "met steun van de Vlaamse overheid") te vermelden.
 Als je hierbij moeilijkheden ondervindt, kan je steeds terecht bij de Erfgoedcel Waasland!