Reynaert de Vos

Reynaert de vos is één van de belangrijke erfgoedtroeven van het Waasland en is een dankbaar onderwerp om met jongeren van alle leeftijden rond erfgoed te werken.

Waarom Van den vos Reynaert?

De thematiek van Van den vos Reynaerde raakt fundamentele kwesties aan en leent zich goed voor actualisering: Willem stelt de menselijke natuur aan de kaak, met al haar leugens, hypocrisie, verraad, wellust en hoogmoed. Een belangrijk ‘instrument’ van mensen, de ratio en de taal, wordt misbruikt en ingezet voor het eigenbelang. “Hoe het werkelijk in de mensenwereld toegaat, toont het dierenverhaal.” (Frits van Oostrom)

De auteur is een geniale schrijver, die zelf de taal schitterend inzet én… manipuleert. Onder meer de lach dient om lezers en toehoorders te verleiden en hen dit al bij al donkere verhaal te laten smaken. Van den vos Reynaerde is wereldliteratuur. Men is het er internationaal over eens dat deze Nederlandse tekst de beste is van de vele die over de vos zijn geschreven.

Het verhaal van Reynaert heeft in de loop van de eeuwen velen geïnspireerd, over heel Europa: kunstenaars, ‘gewone mensen’, politici… Het is op tal van manieren ingezet, ge- en misbruikt, bewerkt en vertaald enz. Ook dat maakt mee de rijkdom van zo’n tekst uit. In grote literatuur wordt “op unieke wijze iets essentieels uitgedrukt” (A.L. Sötemann).