Religieus erfgoed

Doelstelling

Erfgoedcel Waasland wil de kerkcollecties uit haar werkgebied inventariseren, fotograferen en digitaliseren. Dit vraagt een grote inspanning, zeker als je weet dat er in onze gemeenten meer dan 50 parochiekerken te vinden zijn. En in elke kerk, klein of groot, eeuwenoud of modern, zijn er waardevolle en interessante erfgoedobjecten terug te vinden. Dit kan de erfgoedcel natuurlijk niet alleen aan. Daarom werken we samen met mensen met wat tijd en een hart voor religieus erfgoed die zich als vrijwilliger aanmeldden.

Wat is roerend religieus erfgoed?

Alle verplaatsbare voorwerpen die verwijzen naar een religieuze, godsdienstige of devotionele context of ermee in verband staan, zowel in het openbare als in het privédomein, behoren tot het roerend religieus erfgoed. Roerend religieus erfgoed kan verwijderd worden zonder dat de onroerende context hierdoor beschadigd of incompleet wordt.

Snel, een erfgoedinventaris!

Een inventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoedbezit van een instelling. Een dergelijk document is onmisbaar om zicht te krijgen op de samenstelling en waarde van een collectie. Om goed voor een collectie te kunnen zorgen, is een eerste stap te weten wat er in huis is.

Een inventaris bijhouden van de kerkcollectie is een verplichting binnen het eredienstendecreet, maar wordt niet uitgebreid gespecifieerd. Hierdoor zijn in de praktijk kerkinventarissen vaak helemaal niet uniform, niet actueel, niet professioneel opgesteld…

Kerkinventarissen zijn eveneens (maar niet noodzakelijk hiervoor!) de basis om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen voor het kwetsbare erfgoed. Door het veranderende kerklandschap is het religieus erfgoed, en dus ook de kerkcollecties, aan sterke veranderingen onderhevig.

Erfgoedplus

Sinds 2021 worden de religieuze collecties van kerken in de Vlaamse, digitale databank Erfgoedplus (www.erfgoedplus.be) opgenomen. Het doel van deze databank is om samen te werken aan de ontsluiting van het erfgoed in Vlaanderen. Deze databank wordt constant geoptimaliseerd en geüpdatet.

Aan de slag in het Waasland!