Potige polders

In 2012 zetten we de geschiedenis van de polders en waterlanden in de kijker onder de noemer “De Potige Polders”. Meestal stellen we ons bij polders uitgestrekte akkers voor, omringd door dijken en vechtend tegen het water, maar dat is slechts één manier om ernaar te kijken... 

Het Waasland telt veel polders en waterlanden en minstens evenveel gezichtspunten. Langs de landbouwgronden zijn er kreken voor visvangst en meersen waar hooi of wijmen werden geteelt. Overstromingen brachten vernieling maar voerden ook vruchtbaar slib op de velden... 

In het verleden maakten deze polders al veel verandering mee, en ook vandaag staan een aantal van de Wase waterlanden voor grote veranderingen. Het project "De Potige Polders" wil, temidden van zoveel verandering, het verdwenen en verdwijnende leven op en langs de Wase polders documenteren, in beeld brengen en zo bewaren voor de toekomst. Door een blik te werpen op het verleden, kunnen we misschien ook de veranderingen van vandaag in een nieuw daglicht zien.