Polders in verandering

De polders hebben altijd een woelige geschiedenis gekend. Vanuit de eeuwen bekeken zijn ze eigenlijk nooit "stabiel" geweest: land en water wisselden elkaar af en nieuwe tijden brachten nieuwe uitbatingsmethoden met zich mee. Het landschap evolueerde op deze manier steeds mee met de maatschappij.

Ook de laatste decennia komen de polders voor veel veranderingen te staan. Enerzijds is er het Sigmaplan, waarbinnen grote landschapsveranderingen plaatsvinden. Daarnaast is er de veranderende samenleving, waarin oude gebruiken, beroepen en economieën aan belang inboeten. Ten slotte verandert sinds het midden van de vorige eeuw ook de bestuurlijke aanpak van de polders.