Odisee

De Erfgoedcel Waasland zet haar jarenlange samenwerking met de lerarenopleiding van Odisee (vroegere KAHOSL) verder i.s.m. verschillende cultureel-erfgoedorganisaties. Odisee biedt aan haar studenten binnen de opleiding lerarenopleiding secundair onderwijs (eerstejaars studenten) een vak “Project kunstvakken” (PKV) aan.

Om het aanbod naar de leerlingen toe inzake observatie- en doestages met cultureel erfgoed in te vullen, werkt Odisee samen met de Erfgoedcel Waasland en met erfgoedpartners in het Waasland. Na geslaagde samenwerkingen met de Archeologische Dienst Waasland / Erfpunt en Odisee de afgelopen jaren, zijn er in het schooljaar 2016-2017 2 eerstejaarsstudenten voor het Project Kunstvakken. Hiervoor zal een programma op maat uitgewerkt worden. De Erfgoedcel Waasland zal echter bijkomende (ad hoc) aanvragen tot samenwerking in 2017 zeker faciliteren en blijft beschikbaar voor een duurzaam partnerschap met de hogeschool.