Luisteren of zich verzetten?

Bron 2.1: Oorlogsaffiche – 4 november 1914 – Collectie K.O.K.W.

Bron 2.4: Oorlogsaffiche inbeslagname textiel – 14 augustus 1916 – Collectie K.O.K.W.

Bron 2.5: Oorlogsaffiche inbeslagname gereedschap – 10 april 1917 – Collectie K.O.K.W.
Bron 2.6: Oorlogsaffiche verbod danspartijen – 5 juni 1917 – Collectie K.O.K.W.
Bron 2.7: Oorlogsaffiche inbeslagname Koper, Nikkel en Tin – 5 september 1917 – Collectie K.O.K.W.
Bron 2.8: Groep smokkelaars op een erf aan Driegaaien in Sint-Niklaas, 1916 – Collectie Stadsarchief Sint-Niklaas
Bron 2.9: Duitse soldaten rijden voorbij het gemeentehuis van Haasdonk – Collectie gemeentearchief Beveren – fotograaf Camiel Van de Velde
Bron 2.10: Teruggekeerde arbeiders begin 1917, de arbeiders kregen mogelijks nieuwe kledij om zo een positief beeld te schetsen van de werkomstandigheden in Duitsland – Collectie Heemkundige Kring Nieuwkerken
Bron 2.11: Om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling schreven veel mannen zich in als klompenmakers – collectie Gemeentearchief Beveren, fotograaf Camiel Van de Velde