Links en literatuur

Wie nog meer wil te weten komen over de Wase reuzen of over reuzen in het algemeen, vind hier alvast een selectie van links en literatuurreferenties terug.

Erfgoedbank Wase Reuzen

Waas Reuzenoverzicht 
Meer beeldmateriaal

Wase reuzenorganisaties

Aanverwante organisaties

La Maison des géants - Ath

Reuzen in Vlaanderen

Een overzicht van de reuzen in Vlaanderen

Literatuur 

DAEM, M (1969), Groei, bloei en snoei van de oost-Vlaamse reuzen in 1968.
TRISTAN, F. (1981), Reuzen en geuzen van Vlaanderen: tien eeuwen volksverhalen en volksgebruiken.
VAN DER LINDEN, R. (1985), Reuzen in Vlaanderen. Volksleven van vijf eeuwen, Aartselaar.
DAEM, M. (1989), Reuzenliederen in Oost-Vlaanderen, Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse volkskundigen.