Links en literatuur Reynaert de Vos

Vertalingen

Van den vos Reynaerde is in de tweede helft van de 20ste eeuw in een aantal talen vertaald. Het werk werd ook enkele keren hertaald en bewerkt in modern Nederlands.

 • P. Biegel, Reinaart de vos. Haarlem, Uitgeverij Holland, 1972.
 • Ernst van Altena, Reinaert de Vos, Amsterdam, Ploegsma, 1979.
 • Cabanes & Forest, Reinaert de vos met tal van vrijheden en verschillen. Met een inleiding van P. van Oudheusden. Z.p., Casterman, 1988. (Wordt vervolgd).
 • E. Levis, Reinoart De Vos. Noarverteld en op rijm gezet in ’t Gentsch noar ’t origineel Middelnederlans verhoalinkske. Gent, De Gentsche Sosseteit, 2007.
 • Henri Van Daele, Reynaert de vos. De felle met de rode baard, Antwerpen, Manteau, 2007.
 • De illustraties van Klaas Verplancke zijn een nieuw hoogtepunt in de rijke Reynaerticonografie.
 • Charlie May, Reinaert de vos… gerapt, Haarlem, Holland, 2008 (mét cd).
 • Reinaert de Vos. Vertaald door Karel Eykman. Met illustraties van Sylvia Weve en een nawoord van Rik van Daele. Amsterdam, Prometheus, 2008. Alleen de vertaling.
 • Willem. Reynaert de Vos. Vertaald door Ard Posthuma. Met illustraties van Mance Post, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. Originele tekst en vertaling.

Meer weten?

 • Een bruikbare en mooi geïllustreerde schooluitgave is die van Hubert Slings in de reeks Tekst in context. Het boek bevat een bloemlezing met vertaling, veel gegevens over de context en ook opdrachten. Voor meer educatieve tips kan men terecht op https://www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/van-den-vos-reynaerde
 • Ruimere achtergronden bij Van den vos Reynaerde en honderden voorbeelden van het voortleven van de Reynaert-figuur zijn te vinden bij Jozef Janssens & Rik Van Daele, Reinaerts streken. Van 2000 vóór tot 2000 na Christus, Leuven, Davidsfonds/Literair, 2001 (ISBN 90 6306 423 3).
 • Een prachtige facsimile van het Comburgse handschrift, tal van andere afbeeldingen, een editie en veel achtergrondinformatie biedt het luxeboek van Jozef Janssens e.a., Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1991 (ISBN 906152 750 3).
 • Een recent en enthousiasmerend essay over Reynaert staat in Frits van Oostroms literatuurgeschiedenis Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, Bert Bakker, 2006, p. 464-502. Bekijk ook de website http://www.stemmenopschrift.nl/.

 Websites

Literatuur