Links en lectuur polder

Links

www.sigmaplan.be

www.sigmaplan.be/nl/projecten/polders-van-kruibeke/

www.hedwigeprosper.be

www.polderblues.be

www.polderlandvanwaas.be

www.vvpw.be

 

Leven en geschiedenis in en rond de polders

ASSAERT, G. (1984) Inventaris van her Archief v/d Polders in het Land van Waas, Alg. Rijksarchief.

AUGUSTYN, B. (1997) "De Wase polders historisch-geografisch bekeken", Het Land van Beveren, 20/4, pp. 115-123.

AUGUSTYN, B. (1999) De veenontginning (12de-16de eeuw), Beveren.

BRAND, K.J.J. (1993) “De ontwikkeling van het polderlandschap in de Vier Ambachten en omringend gebied”, in: Over den Vier Ambachten, pp. 41-60.

BUYS, F. (1997) De maalderij van Prosperpolder, Beveren.

BUYS, F.(2007) Prosperpolder: ontstaan van parochie en kerk, Beveren.

DE BELEYR, Y (2002) Aanleg van de Prosperpolder door de hertog van Arenberg, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.

DE GENDT, H. (s.d.) Hoeven en bewoners van Prosperpolder 1845-1985 (ongepubliceerde uitgave).

DE GRAEF, P. (2011) Polderpioniers in de 'nieuwe dyckagie van Calloo'. Marktgerichtheid en risicobereidheid van de eerste generatie landbouwers in Kallopolder, ca. 1665 - ca. 1710, History, Antwerpen.

DE KEYZER, E. (1996) De Klinge tussen grens en polderland… 1945 tot 1995, De Klinge.

DE KRAKER, A.M.J. (2007) De ontwikkeling van het landschap, IN: WILSSENS, M. (Red.) Singelberg: het kasteel en het land van Beveren. Tielt.

DE LOOZE, H. (2010) Maandagavond 12 maart 1906, dodende overstromingen langs de Schelde – Lessen om het overstromingsgevaar te beperken, Hamme.

DE VLEESSCHAUWER, M. (2012) Van water landt, van landt weder water: Waterstaat en waterhuishouding in midden Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999, Onuitgegeven scriptie, Vrije

GELORINI, V., MEERSSCHAERT, L. & VAN ROEYEN, J.-P. (2003) Archeobotanisch onderzoek van enkele laat- en postmiddeleeuwse archeologische contexten uit de onderzoekszone Verrebroekdok (Beveren, Oost-Vlaanderen), Archeologie in Vlaanderen, 7, pp. 200-224.

GORREBEECK D. (2008) Toponiemen in de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, s.l.

GYS, M. (2010) Herenboeren in een polderdorp. Machtsstructuren van de lokale elite in Doel rond 1700, Onuitgegeven scriptie, Universiteit Antwerpen.

HIEL T. (2003) "De Condor. Een scheepswerf in het dorp," Tijdschrift Heemkundige Kring Wissekerke, 3, pp. 3-8.

JONGEPIER, I., SOENS, T., THOEN, E., VAN EETVELDE, V., CROMBÉ, P. & BATS, M. (2011) The brown gold: a reappraisal of medieval peat marshes in Northern Flanders (Belgium), Water History, 3, pp. 73-93.

LAUWERS R. (2003) "Scheepswerf van Kruibeke," Tijdschrift Heemkundige Kring Wissekerke, 28/1, pp. 15-24.

LINTHOUT G. (2007) "De polder staat onder druk. Een eerste kritische reflectie," Het Land van Beveren, 50/4, pp. 561-566.

LOCK F. (2003) "Kieldrecht, de grootste Delta-haven," Consent, Stichting Behoud Hoogaars, pp. 10-13.

MARIS A. (1981) De kooi in Bazelpolder, Tijdschrift Heemkundige Kring Wissekerke, 8/1, pp. 24-25.

MEYVIS J. (1979) "Aan de poort van de polder huisden de felle mannen uit de Donkerstraat", Het Land van Beveren, 22/1, pp. 25-36.

REYN, E. (2007) Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties, Wommelgem.

SOENS, T. (2009) De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580), (Historische Economie en Ecologie), Gent.

SOENS, T. (2009) Het dossier Doel. Landschapshistorische reflecties rond het spanningsveld tussen polder en havenstad, IN: GREEFS, H. & VAN DAMME, I. (Red.) In behouden haven. Liber amicorum Greta Devos. Reflecties over maritieme regio's, Tielt.

TRIEST, M. & VAN POUCKE, G. (2011), De bijna-laatste boeren van Prosperpolder, Het Land van Beveren, 54/4.

TYTGAT, J.-P. (1993) Werknemers in dienst van het doorluchtige Huis van Arenberg in de polders van het land van Beveren, Het Land van Beveren, 36.

TYTGAT J-P. (1994) "Visstroperij in het Land van Beveren," Het Land van Beveren, 37/2, pp. 79-81.

TYTGAT J-P. (1996) "Wanneer de Nieuw-Arenbergpolder bewerken en bezaaien?" Het Land van Beveren, 39/1, pp. 23-30.

TYTGAT J-P. (1993) "Waarom de jachtwachters van de polders geweren kregen," Het Land van Beveren, 36/4, pp.167-169.

VAN GERVEN, R. (1977) De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land, volk, Beveren.

VAN HOEVE, A-M. (1974) Bijdrage tot de toponymie van Sint-Gillis-Waas, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,  Katholieke Universiteit Leuven.

VAN ROEYEN, J.-P. (Red.) (2007) Paleolandschappelijk en archeologisch onderzoek van de te realiseren natuurcompensatiezone "Weidevogelgebied Doelpolder Noord en Kreek" in het kader van de bouw van het Containergetijdendok-West (Gemeente Beveren). Eindrapport: paleolandschappelijke en archeologische screening aan de hand van boringen en inventarisatie (parentheses 1 en 2), Sint-Niklaas.

Van ROYEN, H., DECEUNINCK, M. & WILLEMS, R. (2012) Parrin. Het kasteel & zijn omgeving, Tielt.

VAN STRYDONCK, M. & DE MULDER, G. (2000) De Schelde verhaal van een rivier, Leuven.

VERBRUGGEN F. (1981) "Van wijmen planten tot plekken en schoven," Tijdschrift Heemkundige Kring Wissekerke, 6/3, pp. 208-216.

VERELST B. (2001) Polderbesturen in het Waasland gedurende de Franse tijd, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.

VERELST, D. (2002) Het Land van Beveren en de Scheldepolders, IN: DEREZ, M., NELISSEN, M. & TYTGAT, J.-P. (Red.) Arenberg in de Lage Landen: een hoogadelijk huis in Vlaanderen en Nederland. Leuven.

VERSTRAETEN, A., KARELSE, D. en ZWANEPOEL, A. (2011), Eendekooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen, VZW Durme

VERSTRAETEN A. & DE SMET I. (1999) Groen Lokeren. Een beeld van natuur en landschap in Lokeren, Daknam en Eksaarde, Lokeren.

WERBROUCK I. (2006), Recente revolutie van het Durmelandschap sinds het begin van de twintigste eeuw aan de hand van interviews, iconografie, kaarten en literatuur, onuitgegeven masterverhandeling, Universiteit Gent.

WILSSENS, M. (2007) Singelberg: het kasteel en het land van Beveren, Tielt.

Cartografie in de Nederlanden

BOSSU, J. (1982) Vlaanderen in oude kaarten: drie eeuwen cartografie, Tielt, Lannoo.

KOEMAN, C. (1983) Geschiedenis van de kartografie van Nederland: zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden, Alphen aan den Rijn, Canaletto.

VAN DER HEIJDEN, H. A. M. (2001) Kaart en kunst van de zeventien provinciën der Nederlanden, met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw, Alphen aan den Rijn, Canaletto/Repro-Holland.

Werken met aandacht voor Wase kaarten

BUYS, F., GOOSSENS, C., KEGELS, M. & KASTEEL, C. (2005) Beveren aangekaart: groot-Beveren in vijf eeuwen cartografie, Beveren, Hertogelijke Heemkundige Kring "Het Land van Beveren".

DE KRAKER, A. M. J. (2007) De ontwikkeling van het landschap. IN WILSSENS, M. (Ed.) Singelberg: het kasteel en het land van Beveren. Tielt, Lannoo.

OELBRANDT, M. & THYSSEN, L. (1972) Sint-Gillis-Waas in oude prentkaarten, Zaltbommel.

VAN GERVEN, R. (1977) De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land, volk, Beveren.