Het Waasland in kaarten

Kaarten geven belangrijk inzicht in het landschap, de bewoning en het landgebruik in vervlogen tijden. Wegen gaan soms terug op oude dijken, perceelsgrenzen blijven soms eeuwen bestaan en verbindingsassen naar Gent en Antwerpen herkennen we zonder moeite op eeuwenoude kaarten. Daarom nemen we in het polderproject ook de oude kaarten van de streek onder de loupe.

Kaarteninventaris

De kaarten van het Waasland zijn verspreid over vele collecties, gaande van particulieren tot rijksarchieven. Om deze kaarten beter bereikbaarder te maken voor de onderzoeker werd een inventarisatie uitgevoerd naar Wase kaarten, bewaard binnen en buiten de regio. Voor het eerst kunnen we een inventaris voorstellen met daarin ruim 200 kaarten en kaart-/landboeken van de streek, chronologisch geordend en met vermelding van collectie en inventarisnummer. De inventaris kan je hier downloaden.

Kaarten online op Erfgoedbank Waasland

Een selectie van 170 kaarten van de 16de tot de 20ste eeuw werd ook gedigitaliseerd. Daarbij zitten ook verschillende kaartboeken, wat het totale aantal gedigitaliseerde kaarten op meer dan 250 brengt. Deze kaarten en kaartboeken kunnen voortaan ingekeken worden op de Erfgoedbank Waasland (www.waaserfgoed.be).

Kaartviewer op Erfgoedbank Waasland

Om het verleden van het Waasland nog beter in beeld te brengen, werd ook een nieuwe kaartviewer ontwikkeld voor de Erfgoedbank Waasland. Deze laat je toe om een aantal historische kaarten bovenop het huidige landschap te plaatsen en te zien hoe dit in de loop der jaren veranderde (of net gelijk bleef).  De viewer  vind je hier.

Met dank aan GISOost voor het ter beschikking stellen van drie kaartreeksen (ICM, Vandermaelen, Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen), aan alle collectiehouders die hun materiaal ter beschikking stelden en aan Carine Goossens en Freddy Buys voor hun werk bij de inventarisatie.