Het Vrije Waasland

75 jaar Het vrije Waasland

Op 24 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat Het vrije Waasland voor het eerst verscheen. We vierden dit met een speciale feesteditie: Wase jongeren gaven de oorspronkelijke artikels uit 1944 een hedendaags tintje. Deze unieke heruitgave verscheen eenmalig bij De Zondag van 22 september. Je kon de krant ophalen op 230 verdeelpunten in het Waasland (warme bakkers, supermarkten, slagers). Toch geen exemplaar kunnen bemachtigen? Geen nood, je kan de digitale versie hier terugvinden. De originele eerste editie vind je hier terug.  Alle binnengebrachte werkjes van de leerlingen staan hier.

Erfgoedcel Waasland digitaliseert Het vrije Waasland

In 2017 rondde de Erfgoedcel Waasland i.s.m. de Bibliotheca Wasiana en  de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) een eerste fase van de digitalisering van Het vrije Waasland af. Er werden maar liefst 22.110 pagina’s van de krant gescand. Een deel van een belangrijke, Wase nieuwsbron én een belangrijk stuk geschiedenis uit de tweede helft van de 20ste eeuw werd daardoor digitaal beschikbaar.

Voor de 75ste verjaardag in 2019 hebben de Erfgoedcel Waasland, Bibliotheca Wasiana en Stadsarchief Sint-Niklaas de handen in elkaar geslagen om de jaargangen 1971 - 2011 van Het vrije Waasland te digitaliseren. Hiermee komt een einde aan een groot digitaliseringsproject waarbij alle beschikbare edities van Het vrije Waasland, die in de collecties van de Bibliotheca Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) werden bewaard, nu ook gedigitaliseerd zijn. Het vrije Waasland, tot dusver enkel op papier raadpleegbaar, behoort tot de meest geraadpleegde stukken uit de collecties en is daardoor erg kwetsbaar voor beschadiging. Dit digitaliseringsproject beschermen de papieren edities voor verdere beschadigingen.

Voortaan is het Wase weekblad digitaal raadpleegbaar in de leeszalen van de Bibliotheca Wasiana en het Stadsarchief van Sint-Niklaas.

Het (digitale) vrije Waasland in cijfers

• De edities van 1944 tot en met 2011 werden gedigitaliseerd. Samen goed voor 61 jaargangen.
• In totaal gaat het om 2647 kranten.
• Dat zijn 101.718 pagina’s Waas nieuws van vlak na de Tweede Wereldoorlog, op 24 september 1944, tot en met de ondergang van Het vrije Waasland in 2011.


De digitalisering van Het vrije Waasland is een project van de Erfgoedcel Waasland, de Bibliotheca Wasiana, de K.O.K.W. en het Stadsarchief Sint-Niklaas met dank aan de provincie Oost-Vlaanderen, het Waas Fonds en mevrouw Agnes De Jaegher (Brugge). GMS Digitaliseert voerde deze digitaliseringsopdracht uit.