Gezocht! Vrijwilliger project voorlezen aan senioren

Vrijwilliger project voorlezen aan senioren: functieprofiel

De Erfgoedcel Waasland wil de zorg voor en de bekendmaking van het Wase erfgoed stimuleren. Om dit te bereiken werkt de Wase erfgoedcel samen met zowel vrijwilligers als betaalde krachten, actief in de erfgoedsector.

Om de projectwerking te ondersteunen zoekt de Erfgoedcel Waasland i.s.m. BiblioWaas een gedreven vrijwilliger die zich wil inzetten voor het opmaken van thematische fiches voor voorleesvrijwilligers in Woonzorgcentra. Het doel van deze voorleesfiche is om de zoektocht naar interessant materiaal om uit voor te lezen te vergemakkelijken. De fiche bevat verwijzingen naar het voorleesmateriaal en waar dat in het Waasland te vinden is. Hierbij trachten we ook om het lokale erfgoed een plaats te geven zodat de voorlezers ook over de plaatselijke geschiedenis kunnen voorlezen. De thema’s worden heel breed ingevuld en zijn divers van inhoud en invalshoeken. De keuze van thema’s is gebaseerd op de concrete interesses van huidige bewoners van Wase Woonzorgcentra: Een leven van leren (reeds afgewerkt), Eten en drinken (werktitel), Muziek (werktitel), Feesten en Feestdagen doorheen het jaar (werktitel), Humor, moppen, ondeugendheid (werktitel), Sport & verenigingsleven (werktitel) en Kledij, kapsels, mode (werktitel).

Profiel:

 • U hebt interesse voor erfgoed;
 • U werkt graag met de computer;
 • U werkt secuur; u hebt geduld;
 • U hebt goede kennis van de gangbare computerprogramma’s en het gebruik van het internet;
 • U wil thematische fiches opmaken voor voorleesvrijwilligers in Woonzorgcentra:
 • Erfgoedinsteken zoeken bij de thema’s;
 • Inhoudelijk uitwerken van de erfgoedinsteken;
 • Bijhorend materiaal zoeken bij de erfgoedinsteken op waaserfgoed.be;
 • Invoeren van de uitwerking in het gestandaardiseerd sjabloon.
 • U zoekt hierbij afstemming met de andere vrijwilliger die zorgt voor de literaire insteek en de Erfgoedcel Waasland en BiblioWaas.
  • U bent goed in de Nederlandse taal;
  • U woont in het Waasland of omstreken;
  • U kan opzoeken in waaserfgoed.be (niet verplicht);
  • U bent bereid om uw vrijwilligerswerk te verrichten op het kantoor van de Erfgoedcel Waasland in Sint-Niklaas) en dit minstens 2 dagen per week, waarvan minstens 1 dag op dinsdag of vrijdag;
  • U bent bereid om een vrijwilligersovereenkomst / afsprakennota te ondertekenen met de Erfgoedcel Waasland.

TIMING:

 • U kan zo snel mogelijk starten.
 • U kan hier aan ofwel minstens 2 dagen per week (waarvan minstens 1 dag op dinsdag of vrijdag) ofwel enkele maanden aan één stuk op regelmatige basis werken.
 • Per thema schatten we de werklast in op ongeveer 8 dagen.

Wat bieden wij in ruil?

 • Kennismaking met de werking van de Erfgoedcel Waasland en BiblioWaas;
 • Betrokkenheid bij de werking van de Wase bibliotheken;
 • Zinvol vrijwilligerswerk met hoge maatschappelijke relevantie;
 • Aangezien u werkt op kantoor van de Erfgoedcel Waasland en BiblioWaas, een goed onthaal en vriendelijke omkadering in een aangenaam team bestaande uit 3 enthousiaste erfgoedwerkers en 1 enthousiaste BiblioWaaswerker;
 • De projectvrijwilliger wordt door Interwaas ingeschreven in een gemeenschappelijke polis bij Ethias met deze waarborgen:
 • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger
 • lichamelijke schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
 • rechtsbijstand voor de 2 genoemde risico’s.

 

Graag zo snel mogelijk reageren.

 

Dit kan door ons uw cv + gemotiveerde brief te bezorgen via mail op het e-mailadres erfgoedcel@interwaas.be. Bijkomende inlichtingen kan u vragen op 03 780 52 10. U kan ook alvast eens een kijkje nemen op www.erfgoedcelwaasland.be en www.waaserfgoed.be.