Eerste versie Waas erfgoedveld

[expand title="Archelogische dienst Waasland"] Naam: Archeologische Dienst Waasland (ADW)
Adres: Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 20 50
Fax.: 03 778 87 50
E-mail: admin@a-d-w.be
Website: www.a-d-w.be
Contactpersoon: Inge Baetens (directeur)

Aanbod: De Archeologische Dienst Waasland heeft 8 leden: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De ADW is een erkende instelling die belast is met archeologische erfgoedzorg (beheer en bescherming van archeologisch patrimonium) en zich zowel beweegt op het vlak van ruimtelijke ordening, cultuur als wetenschap. De dienst werkt binnen zijn bevoegdheid als een verlengstuk van de aangesloten gemeentebesturen en als gemandateerde van het Vlaamse overheidsorgaan dat belast is met het beheer en de bescherming van het archeologisch patrimonium, namelijk de Afdeling Monumenten en Landschappen.

Openingsuren locatie: Na afspraak [/expand]

[expand title="Archief De Bergeyck"]
Naam: Archief De Bergeyck
Adres: Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 2 , 9120 Beveren
Tel.: 03 775 70 40
E-mail:carine.goossens@beveren.be; tervesten@beveren.be
Website: http://www.beveren.be/tervesten
Contactpersoon: Stefanie Audenaert, erfgoedmedewerker CC Ter Vesten en Archief de Bergeyck

Aanbod: Het archief de Bergeyck bewaart sinds 2001 op het kasteel Cortewalle in Beveren het archief van de grafelijke familie de Brouchoven de Bergeyck. Het archief heeft zich gedurende drie eeuwen op de zolders van het kasteel gevormd. Het omvat, halve documenten van de naamdragende familie, ook belangrijke deelarchieven van het Antwerpse handelsgeslacht Goubau en verwante families als Bouwens, Helman en de Visscher de Celles. Naast persoonlijke bescheiden bevat het archief documenten over het familiepatrimonium. Dat strekte zich uit over het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant en zelfs over het huidige Nederland. Het archief de Bergeyck is bijna volledig geïnventariseerd en raadpleegbaar door geïnteresseerden.

Openingsuren locatie:Het archief de Bergeyck is toegankelijk en raadpleegbaar na afspraak (telefonisch op 03 775 70 40 of per e-mail op archiefdienst@beveren.be).
Met de trein: Cortewalle ligt op 5 minuten wandelafstand van het station van Beveren. Met de Lijn via de buslijnen 81 tot 85 (haltes politiekantoor of Viergemeet).
Aanbod voor scholen: Beverse gidsen hebben een wandeling doorheen Cortewalle op maat van kleuters en kinderen van de eerste graad van het lager onderwijs. De verkleedde gidsen gaan met de kinderen doorheen het kasteel op zoek naar een schat. Leerlingen kunnen de bestaande vaste rondleiding in het kasteel volgen of een bezoek aan het Archief de Bergeyck aanvragen. Ter gelegenheid van Erfgoeddag of de kunsttentoonstellingen kunnen specifieke themarondleidingen worden gevolgd. In het kader van schoolprojecten - waarin Ter Vesten en het Archief de Bergeyck een ondersteunende rol hebben - kunnen rondleidingen steeds op maat worden ontwikkeld. Daarbij wordt steeds gezocht naar een link tussen het thema van het project en het kasteel. Indien scholen op eigen initiatief een dergelijke rondleiding op maat willen, geldt het normale tarief. De lagere klassen van het basisonderwijs kunnen intekenen voor een sprookjeswandeling. Kinderen krijgen in een prachtig kader drie verhalen te horen. De verhalen en de kamer waarin het verhaaltje wordt voorgelezen, worden door de voorlezer toegelicht. Er bestaan ontelbare gedichten over kastelen, ridders en prinsessen. Wat is er een betere plek om ze tot leven te laten komen dan in Cortewalle? In de feeërieke ruimtes leren de leerlingen van 5 tot 12 jaar over het leven op Cortewalle en krijgen ze passende poëzie te horen. Misschien schuilt er onder de leerlingen ook wel een dichter? Aansluitend op de gedichtenwandeling kan een workshop gevolgd worden.
Pick-nick mogelijkheid: Bij mooi weer in het park van kasteel Cortewalle
Prijs: Bezoek Archief de Bergeyck (zonder rondleiding in het kasteel): gratis activiteit, rondleidingen in de vaste of thematische collecties en sprookjes- en gedichtenwandeling in kasteel Cortewalle: Beverse scholen 25 euro en niet-Beverse scholen 50 euro + 0,50 euro per leerling [/expand]
[expand title="Bibliotheca Wasiana"]
Naam: Bibliotheca Wasiana
Adres: Bibliotheca Wasiana, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 34 40
Fax.: 03 778 39 95
E-mail: bibliotheca.wasiana@sint-niklaas.be
Website: http://www.bibliothecawasiana.be

Adres catalogus: http://sint-niklaas.bibliotheek.be
Aanbod: - boeken, documentatiemappen met o.a. krantenknipsels, audiovisuele materialen en tijdschriften over het Land van Waas, over zijn bewoners en verenigingen of uitgegeven door Waaslanders - historische en recente kaarten van het Waasland - speciale collecties: Camille Melloy, Camil Van Hulse, Robrecht Van der Spurt, Ignace De Sutter, René De Clercq, Karel Heynderickx, Paul-Maurice Orban, Filip De Pillecyn, Jozef De Wilde, Anton van Wilderode, Tom Lanoye, Chris Ferket, Armand Van Assche, Reynaert de Vos,...

Openingsuren locatie: woensdag en donderdag van 13u30 tot 17u00 of na afspraak (2de locatie: verdieping stadsbib, balie Taal & Kunst).
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor mindervaliden
Aanbod voor scholen: In de Bibliotheca Wasiana maken de leerlingen tijdens een geleid bezoek kennis met de werking van een documentatiecentrum. Op een speelse manier wordt hen getoond wat er in de collectie zit en hoe ze die kunnen raadplegen. De leerlingen kunnen opzoekingswerk verrichten in documentatiemappen, boeken, tijdschriften, kranten, foto's, dia's, prentkaarten, oude en recente kaarten en nog veel meer. Elke school uit het Waasland kan hier terecht voor informatie over de eigen schoolomgeving of woonplaats, bekende figuren,... De Bibliotheca Wasiana beschikt trouwens over heel wat informatie in verband met Reynaert de Vos. In overleg met de leerkracht kan tegemoet gekomen worden aan specifieke vragen.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]

[expand title="Centrum Nautisch Rupelmonde"]
Naam: Centrum Nautisch Rupelmonde
Adres: Dijkstraat, 9150 Kruibeke (Rupelmonde)
Tel.: 03 744 10 13 en 03 740 02 17
E-mail: cultuur@kruibeke.be en toerisme@kruibeke.be
Website: www.ontdekhetwaasland.be

Aanbod: Deze historische werf wordt nu omgebouwd tot een ankerpunt van maritiem verleden van Rupelmonde. Er is een bezoekerscentrum dat de maritieme facetten van Rupelmonde en Scheldemond toont. Op de scheepshelling, die knap gerestaureerd is, worden historische schepen op het droge getrokken om in de demonstratieloods gerestaureerd te worden.
Openingsuren locatie: van 10 tot 17uur [/expand]
[expand title="Edgar Tinelmuseum"]
Naam: Edgar Tinelmuseum
Adres: Tinelstraat 33, 9112 Sinaai
E-mail: devosjo@skynet.be
Website: www.toerismewaasland.be
Contactpersoon: Emiel Aerssens (museumgids) en Jan Meganck (conservator)
Contactpersoontel: 0476 56 22 58 (conservator) 03 772 39 27 (museumgids)

Aanbod: Het Edgar Tinelmuseum is gehuisvest in het geboorte huis van Tinel. Samen met Peter Benoit stond Edgar Tinel jarenlang aan het hoofd van de muziek in ons land. Hoewel tijdgenoten van Mahler, Rimsky Korsakow, Richard Strauss, Debussy, hebben deze Vlaamse musici eigenaardig genoeg geen contact gezocht met de evolutie die toen in de muziek gaande was. Ook de literaire vernieuwing van de tachtigers drong niet tot hen door. Tinels muzikaal oeuvre heeft zijn wortels in de hoogromantiek. Belangrijkste kenmerken van zijn werk, vooral dan zijn grotere komposities, zijn het massief spel, met opeenvolging van volle akkoorden, zonder gesyncopeerd ritme. De nadruk ligt altijd meer op het lyrische dan op het epische. Zijn koorwerken blijven trouw aan de traditionele vorm van het hoogromantische oratorium, met doorlopende afwerking zonder klaar afgescheiden, op zichzelf staande fragmentarische indeling. [/expand]

[expand title="Erfgoedgemeenschap Doel en Polder"]
Naam: Erfgoedgemeenschap Doel en Polder
Adres: Zoetenberm 21, 9130 Doel
Tel.: 0479 99 06 71
E-mail: info@egdp.be
Website: www.egdp.be
Contactpersoon: Jonhan De Vriendt

Aanbod: Doel is een historisch dorp en polderlandschap aan de Schelde met talrijke waardevolle gebouwen, landschappen en een interessante geschiedenis. Doel is ook een leefgemeenschap van mensen. De erfgoedgemeenschap van Doel streeft naar een beleid waar duurzaamheid en levenskwaliteit vooropstaan. 'Erfgoed', 'waarde', 'identiteit', 'gemeenschap', 'landschap', 'thuis zijn', 'schoonheid', 'economie', 'ecologie', 'duurzaamheid', en andere begrippen worden vanuit de harde realiteit van dit bedreigde maar mooie dorp getoetst aan de leefwereld van jongeren.
Openingsuren locatie: Op afspraak
Aanbod voor scholen: Kinderen van 9 tot 15 jaar maken door deelname aan het Strippad Suske en Wiske 'Het Verdronken Land' kennis met de problematiek van Doel en met de legende van Saeftinghe. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen ook aansluiten bij geleide wandelingen en rondleidingen in het dorp Doel of aan de hand van fotozoektochten het dorp en de ermee gepaard gaande problematiek ontdekken. Tenslotte worden kunt- en erfgoedworkshops ook op aanvraag georganiseerd.
Pick-nick mogelijkheid: In het Gemeenschapscentrum De Doolen (Engelsesteenweg 8, 9130 Doel)
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas"]
Naam: Familiekunde Vlaanderen, Regio Land van Waas
Adres: Zamanstraat 49, 1ste verdieping, 9100 Sint-Niklaas
Website: http://www.familiekunde-landvanwaas.be
Contactpersoon: Luc De Backer (voorzitter)
Contactpersoontel: 03 776 88 34
Contactpersoonmail: luc.g.debacker@pandora.be

Aanbod: - het organiseren en coördineren van de activiteiten in verband met genealogie en heraldiek in het Land van Waas - stimuleren van familieonderzoek door opleiding en aanmoediging - digitalisering van kostbare registers, zoals burgerlijke stand of de ‘slaper’ van de abdij Roosenberg (een allesomvattend overzicht van de gronden en goederen van de abdij) - uitbouw van ons centrum voor het samenbrengen en inventariseren van de door de vereniging verworven items - tijdschrift ‘FV-kroniek van het Land van Waas’ - uitgebreide website, met voor leden toegang tot allerlei gedigitaliseerde registers
Openingsuren locatie: iedere zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (gesloten in juli)
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor mindervaliden [/expand]

[expand title="Folkloregroep De Klomp"]
Naam: Folkloregroep De Klomp
Adres: Hogenakkerstraat 7, 9170 De Klinge (Sint-Gillis-Waas)
Tel.: 03 770 54 15
E-mail: eric@deklompdeklingevzw.be
Website:www.deklompdeklingevzw.be
Contactpersoon: Eric De Keyzer (secretaris)
Aanbod: Folkloregroep De Klomp-De Klinge V.Z.W. werd opgericht in 1976. De opdracht is alles wat te maken heeft met de klompenmakerij te verzamelen. Het ambacht aan te leren en door te geven aan de volgende generaties. Een eerbetuiging aan de duizenden klompenmakers die in het Waasland actief waren.
Openingsuren locatie: Op afspraak

Aanbod voor scholen: Folkloregroep De Klomp brengt de klomp in al haar glorie en geschiedenis graag naar de school door middel van interessante workshops en lessen. Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen kan er op maat gewerkt worden.
Folkloregroep De Klomp biedt aan de leerlingen uit het secundair onderwijs een uiteenzetting aan over de historiek van het ambacht en de waarde ervan voor het Waasland. Op verzoek kan er voor het tweede middelbaar bijvoorbeeld een workshop rond de klompenmakerij georganiseerd worden, vol met praktische oefeningen.
Voor 8-jarigen startte De Klomp een afwisselend kinderproject op. Hierdoor kan kennis gemaakt worden met dit oude Wase beroep. Informatie wordt doorspekt met speelse, vormende en creatieve oefeningen. Dit project beantwoordt aan enkele eindtermen, toegespitst op wereldoriëntatie, specifiek op techniek. KLaasOMPEN brengt het verhaal aan, zijn vader is klompenmaker. Speels en leerrijk. Bij deze 2 uur durende activiteit is een begeleidend boekje voor de leerkracht beschikbaar. [/expand]
[expand title="Fort Liefkenshoek"]
Adres: Ketenislaan 4 - Haven 1974 - 9130 Kallo
Locatie(s): Het fort Liefkenshoek ligt op de linkeroever van de Schelde, nabij de Liefkenshoektunnel. Komende van N49/E34: afrit Rotterdam / voorbij Beverentunnel eerste afrit ‘Doel’ en dan wegwijzer volgen. Komende via Liefkenshoektunnel: afrit 11 Waaslandhaven-Noord / Haven 1500 – 2000 / onmiddellijk eerste afslag rechts ‘Haven 1966 – 1995’ / op de rotonde deze bestemming rechtdoor volgen / aan Scheldedijk links richting fort Liefkenshoek.
GPS-coördinaten: 51.296155, 4.284668.

Aanbod: Bezoekerscentrum: eeuwenlange strijd van de mens tegen het water staat centraal. De intrigerende rol van fort Liefkenshoek loopt als rode draad in het verhaal van overstromingen en inpolderingen, oorlogen en ontstaan van de landsgrens, visserij en landbouw, oprukkende industrialisering;
Belevingscentrum: kinderen en jongeren tot 14 jaar, maar ook hun ouders en grootouders kunnen zelf op ontdekking gaan. Ze maken op een speelse manier kennis met de geschiedenis van het fort en de verhalen van de bewoners. Via allerlei spelletjes en doe-opdrachten worden zij ondergedompeld in het fantastisch verhaal dat dit indrukwekkend fort te vertellen heeft.
Uitkijktoren met panoramisch zicht over de streek. GPS geleide dijkkruinwandeling rond het fort; Cafetaria met terras en speeltuigen, vanaf 12 uur.
Contactpersoon: Elfriede De Puysseleyr
Contactpersoontel: 03 750 15 82
E-mail: liefkenshoek@beveren.be
Openingsuren locatie: VAN 1 APRIL TOT 31 OKTOBER van woensdag tot zondag en op feestdagen, van 9.30 tot 17.00u VAN 1 NOVEMBER TOT 31 MAART van woensdag tot vrijdag van 9.30u tot 17.00u - zaterdag, zondag, feestdagen van 13.00u tot 17.00u GESLOTEN maandag en dinsdag (behalve feestdagen) - 24, 25 en 31 december en 1 januari. BEGELEIDE BEZOEKEN elke tweede en vierde zondag van mei tot augustus - afspraak om 15 uur aan de kanonnen, voor groepen elke dag mogelijk (behalve maandag) op aanvraag bij de dienst toerisme. Website: www.fortliefkenshoek.be
Projecttoegangsprijs: Gratis [/expand]

[expand title="Gemeentearchief Beveren"]
Naam: Gemeentearchief Beveren
Adres: Stationsstraat 2, 9120 Beveren
Tel.: 03 750 17 52
E-mail: archiefdienst@beveren.be
Website: www.beveren.be
Contactpersoon: Carine Goossens (archivaris)

Aanbod: In het Gemeentearchief Beveren berusten, behalve het bestuurlijke en administratieve archief van de huidige gemeente Beveren, ook de administratieve archieven van de vroegere gemeenten Beveren-Waas, Kieldrecht, Doel, Melsele, Haasdonk, Verrebroek, Kallo en Vrasene. Sinds de fusie van 1977 vormen zij de nieuwe gemeente Beveren. De nadruk ligt op documenten uit de 19de en 20ste eeuw. Het oudste stuk is een kaartenboek van Melselepolder door landmeter Lieven Van Thuyne uit 1611. Daarnaast bouwt het archief een Documentatiecentrum Fort Liefkenshoek uit, met archiefdocumenten, kaarten, plans, publicaties en documentatie over het fort en de Tachtigjarige Oorlog. Ten slotte bevat het archief een bescheiden (van omvang) persoonsarchief van de symbolistisch-idealistische schilder Albert Ciamberlani (1864-1956). Dit omvat enkele schilderijen, tekeningen en schetsen. Omvang is ca. 1800 strekkende meter.
Openingsuren locatie: iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en na afspraak
Voor scholen echter: Tijdens de kantooruren, ook in schoolvakanties, bij voorkeur op afspraak. Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers Aanbod voor scholen: Leerkrachten kunnen een bezoek aan het gemeentearchief aanvragen. Archivaris Carine Goossens legt graag uit wat een archief nu eigenlijk is, en wat er in het Beverse gemeentearchief wordt bewaard. Zo nemen leerlingen een kijkje in de uitgebreide Eximiusfototheek, waarin zich maar liefst 9000 foto's, dia's en prentkaarten bevinden. Het archief over Fort Liefkenshoek is eveneens een interessante bron van informatie en bevat foto's, dia's, knipsels, kaarten, plannen, documenten en publicaties. Tenslotte mogen we de kunstschilder Albert Ciamberlani (1864-1956) niet vergeten, van wie het Beverse gemeentearchief maar liefst 1219 schilderijen bewaart evenals heel wat documentatie over deze Beverse schilder. Scholen uit Beveren of uit de omgeving kunnen dan ook heel wat opzoekingswerk verrichten in dit archief en speuren naar bekende Beverenaars of naar informatie over hun eigen schoolomgeving, hun voorouders, bekende figuren of informatie over de bredere regio.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Gemeentearchief Kruibeke"]
Naam: Gemeentearchief Kruibeke
Adres: O.L.V.-Plein 18-19-20, 9150 Kruibeke
Tel.: 03 740 02 15
E-mail: secretariaat@kruibeke.be
Website: www.kruibeke.be
Contactpersoon: Marleen De Laet

Aanbod: Het gemeentearchief bewaart de stukken van de deelgemeenten Kruibeke en Rupelmonde. (het archief van de deelgemeente Bazel werd overgebracht naar het Rijksarchief in Beveren). In de kelder van het gemeentehuis (gedeelte ‘De Brouwerij’) komt er in de toekomst een archiefruimte met rolkasten. De archiefstukken worden momenteel geïnventariseerd en kunnen nog niet geraadpleegd worden.
Openingsuren locatie: geïnteresseerden kunnen afspreken met archiefverantwoordelijke Marleen De Laet voor de consultatie van de registers van de burgerlijke stand
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers [/expand]

[expand title="Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas"]
Naam: Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas
Adres: Oud-Vredegerecht, Kerkstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/727 17 56
E-mail: archief@sint-gillis-waas.be of lien.vanraemdonck@sint-gillis-waas.be
Website: www.sint-gillis-waas.be
Contactpersoon: Kenneth Colleman (archivaris)
Contactpersoonmail: kenneth.colleman@sint-gillis-waas.be

Aanbod: Het gemeentearchief bewaart in de eerste plaats het modern archief (1796-1977) van Sint-Gillis-Waas en van de drie deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels. Men vindt er de belangrijke documenten die door de gemeentebesturen zijn opgemaakt bij het uitoefenen van hun taken. Verder beheert het gemeentearchief enkele stukken uit het oud archief van Sint-Gillis-Waas. Zo kunnen geïnteresseerde bezoekers onder meer parochierekeningen en resolutieboeken raadplegen. In de zomer van 2005 werd een voltijdse archivaris aangesteld om de archiefbestanden te ordenen en te inventariseren. Recent werd ook een nieuwe depotruimte met mobiele rekken in gebruik genomen.
Omvang:600 strekkende meter
Openingsuren locatie: De leeszaal is geopend op maandagvoormiddag van 8u30 tot 12u en op donderdagnamiddag van 13u30 tot 17u. Bezoekers kunnen ook buiten deze vaste openingstijden een afspraak maken met de archivaris.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Openbaar vervoer: Het gebouw is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een bushalte vlak voor het gebouw (halte Sint-Gillis-Waas kerk). De buslijnen 21, 22 en 23 brengen u van het station van Sint-Niklaas naar deze halte en ook de buslijn 85 Antwerpen - Sint-Gillis-Waas stopt aan de halte kerk.

Aanbod voor scholen: Leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs volgen onder leiding van archivaris Kenneth Colleman een rondleiding in het archiefdepot. Zij leren hier wat een archief nu eigenlijk is en welke documenten hier bewaard worden. Leerlingen uit Sint-Gillis-Waas vinden in het archiefdepot documenten terug over het verleden van hun school. De archivaris laat de leerlingen ook graag kennis maken met het onlangs gerestaureerde octrooi uit 1554 waarmee Keizer Karel aan de parochie Sint-Gillis de toelating verleende om "ten eeuwighen daghe" een jaarmarkt te richten.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Gemeentearchief Stekene"]
Naam: Gemeentearchief Stekene
Adres: Stadionstraat 2, 9190 Stekene
Tel.: 03 790 02 21
E-mail: gemeente@stekene.be
Website: www.stekene.be

Aanbod: Het gemeentearchief bevat alle stukken van na WO I die betrekking hebben op het bestuur en de administratie van de gemeente. De oudste notulen vinden we in het notulenboek van de gemeenteraad van 1826-1853. Het archief bevindt zich op twee locaties: in het oud-gemeentehuis in Kemzeke (een deelgemeente van Stekene) berusten alle stukken van voor de fusie in 1977, en in het gemeentehuis in Stekene zelf de recente dossiers. De ruimte die momenteel als ‘tussenarchief’ fungeert (waar een laatste controle plaatsvindt voor de stukken definitief in het archief worden geplaatst) wordt op termijn omgevormd tot leeszaal.
Openingsuren locatie: Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke aanvraag stellen voor inzage en/of afschrift van bestuursdocumenten bij het college van burgemeester en schepenen. Het formulier is te verkrijgen in de Stadionstraat 2.
Toegankelijkheid: Het archief en tussenarchief zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar archiefstukken kunnen in een andere, voor rolstoelgebruikers toegankelijke ruimte ingekeken worden [/expand]

[expand title="Gemeentearchief Temse"]
Naam: Gemeentearchief Temse
Adres: Administratief Centrum De Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse
Tel.: 03 710 12 19
E-mail: archief@temse.be
Website: www.temse.be
Contactpersoon: Digna Coppieters

Aanbod: De gemeentelijke archiefdienst van Temse is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardige dienst. Het gemeentearchief herbergt, naast het archief van de gemeentelijke diensten, enkele belangrijke deelarchieven: het archief van Clemens De Landtsheer, het Hinderdael-archief, de archiefcollectie van de gebroeders Van Raemdonck en het Boelarchief. Daarnaast worden een aantal oude lokale kranten bewaard en beschikt men over een waardevolle collectie bidprentjes en heel wat foto- en filmmateriaal over Temse. De archivaris houdt ook documentatiemappen en boeken bij over de meest uiteenlopende onderwerpen die met de gemeente in verband staan. Het gemeentearchief van Temse bevindt zich in het Administratief Centrum De Zaat, met een moderne en ruime leeszaal voor bezoekers.
Openingsuren locatie: Na telefonische afspraak wegens de beperkte capaciteit van de zaal.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Prijs: Groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak. [/expand]
[expand title="Gemeentearchief Waasmunster"]
Naam: Gemeentearchief Waasmunster
Adres: Vierschaar 1, 9250 Waasmunster
Tel.: 052 46 00 11
E-mail: informatie@waasmunster.be
Website: www.waasmunster.be
Contactpersoon: Jolien Van de Wiele (diensthoofd algemene diensten)

Aanbod: Het gemeentearchief bevat oa de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen (vanaf 1819), de registers van de burgerlijke stand (vanaf 1796) en oude parochiale lijsten (van 1585 tot 1796).
Openingsuren locatie: Het gemeentelijk archief is toegankelijk na afspraak met de verantwoordelijke voor het archief.
Toegankelijkheid: Het gemeentelijk archief is niet vrij toegankelijk. Aanvragen worden best zo concreet mogelijk omschreven, zodat de gevraagde documenten kunnen opgezocht worden. De gevraagde stukken worden voor consultatie ter beschikking gesteld op een toegankelijke plaats. [/expand]

[expand title="Gemeentelijk Heemkundig Museum Beveren "]
Naam: Gemeentelijk Heemkundig Museum Beveren
Adres: Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 2, 9120 Beveren
Tel.: 03 775 70 40 of 0475/79 96 19
E-mail: info@landvanbeveren.be
Website: www.landvanbeveren.be
Contactpersoon: Freddy Buys

Aanbod: Het Gemeentelijk Heemkundig Museum wordt beheerd door de Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw en bevindt zich op de zolder van kasteel Cortewalle. Het herbergt een belangrijke collectie Beverse kant en een aantal verzamelingen die het dagelijks leven illustreren, waaronder een uitgebreide reeks ambachtelijke gereedschappen. Het museum presenteert jaarlijks een nieuwe thematentoonstelling.
Openingsuren locatie: Het museum kan je bezoeken van Erfgoeddag tot en met eind september iedere zondag van 14 tot 17 uur; groepsbezoeken op aanvraag via Dienst Toerisme Beveren
Toegankelijkheid: toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: Met de trein: Cortewalle ligt op 5 minuten wandelafstand van het station Beveren. Met de Lijn via de buslijnen 81 tot 85 (haltes Politiekantoor of Viergemeet). [/expand]
[expand title="Gemeentemuseum Temse"]
Naam: Gemeentemuseum Temse
Adres: Kasteelstraat 16, 9140 Temse
Tel.: 03 710 12 52 (weekdagen) 03 771 48 18 (weekends)
E-mail: van.hautekerke@telenet.be
Website: www.temse.be
Contactpersoon: Annick Rooms

Aanbod: De beheerraad van het Gemeentemuseum, officieel door het gemeentebestuur aangesteld, is (o.a.) de heemkundige kring van Temse. In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur ijvert de raad voor de uitbreiding van het patrimonium, de studie van de geschiedenis van de gemeente en het behoud van het erfgoed. De beheerraad geeft een Jaarboek uit, met een dubbele inhoud: studie(s) over Temse en een actualiteitsverslag van het voorbije jaar. Daarnaast worden expo's georganiseerd, met als jaarlijks hoogtepunt de grote zomertentoonstelling. Geleide bezoeken (ook op weekdagen) zijn mogelijk na afspraak.
Openingsuren locatie: De vaste tentoonstelling van het Gemeentemuseum is vrij toegankelijk elke zaterdag van 14u-18u en elke zondag van 10u-12u en 14-18u.
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: Het Gemeentemuseum bevindt zich op 10 minuten wandelafstand van het station van Temse en is dus bereikbaar via bus of trein. Aanbod voor scholen: Voor scholen geeft de gids een leeftijdsaangepaste uitleg. De expo omvat documenten, foto's, maquettes, schilderijen, beelden, kaarten, boeken, archeologische vondsten... Zij bieden een representatief beeld van Temses geschiedenis en vormen een ideale bron om de bezoekers kennis te laten maken met de rijkdom van het verleden. Leerkrachten kunnen een bezoek aanvragen bij de museumfunctionaris, Annick Rooms.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]

[expand title="Genootschap van Boudelo"]
Naam: Genootschap van Boudelo
Tel.: 0495 04 52 31
E-mail: info@boudelo.be
Website: www.boudelo.be

Aanbod: Het Genootschap van Boudelo heeft als doel het promoten, beschrijven en bewaren van het historisch erfgoed van de Abdij van Boudelo. Dit gebeurt concreet op volgende manier: - Het uitdragen en bekendmaking van de naam en waarde van Boudelo. Dit om de oorsprong en het historische belang van de Abdij van Boudelo voor het Waasland bij het publiek bekend te maken. - Publieksgerichte activiteiten stimuleren en het publiek kennis laten maken met Klein-Sinaai en Boudelo: wandelingen, lezingen, infosessies, eetfestijn, bierproefavond, kerstconcert... - De gehele geschiedenis, overzicht van historische kaarten, reconstructies en nieuws wordt gecommuniceerd op de website www.boudelo.be - Actief op zoek gaan naar alle verschenen boeken, scripties, wetenschappelijke artikels en onderzoeken. - Het Genootschap verzamelt Kunst- en verzamelobjecten van Boudelo die via online- of antiekverkoop worden aangeboden. Op die manier wordt een waardevolle collectie samengesteld. - Het Genootschap promoot ‘Bier Abdij van Boudelo’ tot over de landsgrenzen heen. De opbrengst van de eigen verkoop op evenementen gaat naar bovenstaande activiteiten. Op de verkoop door brouwerij Boelens gaat 0.5 euro per bak naar de Parochiale werken Klein-Sinaai. [/expand]
[expand title="Graventoren vzw"]
Naam: Graventoren vzw
Adres: Kasteelstraat 26, 9150 Rupelmonde
Tel.: 03 774 36 17
Contactpersoon: Jozef Oste
Contactpersoonmail: martens.vrijberoep@pandora.be

Aanbod: Deze recent opgerichte open-monumentenvereniging streeft naar de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van de Graventoren te Rupelmonde. De Graventoren werd in 1817 op de ruïnes van een middeleeuwse waterburcht gebouwd door baron De Feltz. De bakstenen toren in Doornikse kalksteen deed dienst als jachtpaviljoen. Er werd in 1955 een Schelde- en Mercatormuseum ingericht. Op de tinne van de toren staat een oriëntatietafel en heeft men een mooi uitzicht over Rupelmonde en de Scheldestreek. De vzw hoopt de Graventoren in erfpacht te verkrijgen en restauratiewerken zijn gepland voor 2009-2010. Momenteel wordt de toren verhuurd aan de gemeente Kruibeke die de toren gebruikt als museum en toeristische attractie. Er is een audio-visuele tentoonstelling over het leven en werk van Mercator te bezoeken. Toegankelijkheid: Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers [/expand]

[expand title="Heemkring Den Dissel"]
Naam: Heemkring Den Dissel
Adres: Tinelstraat 28, 9112 Sinaai
Tel.: 03/772 41 64
E-mail: dendissel@sinaaileeft.be
Website: www.sinaaileeft.be
Contactpersoon: Etienne De Meester (voorzitter)
Contactpersoontel: 03 772 41 64
Contactpersoonmail: etienne.de.meester@skynet.be
Aanbod: - het driemaandelijks tijdschrift ‘Sinaïek’ - meewerking aan tentoonstellingen over Sinaai - uitbouw van een documentair archief over Sinaai (De kring is in 2004 opgericht) Openingsuren locatie: - Iedere zaterdag van 10u tot 11u30 - Op afspraak [/expand]
[expand title="Heemkundig Museum Nieuwkerken 200/700"]
Naam: Heemkundig Museum Nieuwkerken 200/700
Adres: Gijzelstraat 110 - 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas)
Tel.: 03 776 38 16 of 03 776 45 04
Website: www.toerismewaasland.be
Contactpersoon: Toon Vincqueer
Contactpersoontel: 03 776 45 04
Contactpersoonmail: toon.vincqueer@skynet.be

Aanbod: - het heemkundig museum Nieuwkerken 200/700 - thematentoonstellingen (open van Erfgoeddag tot Open Monumentendag) - een uitgebreid archief met dia- en fototheek over het Nieuwkerkse familie- en verenigingsleven. Bezoek na afspraak - rondleiding voor groepen op aanvraag. Ook voor leerlingen uit het lager onderwijs
Openingsuren locatie: op dinsdag van 14 tot 16 uur en elke eerste zondag van de maand van 14 tot 17 uur, ook op Paasmaandag, tijdens het Ambachtelijk Weekend en op Open Monumentendag en op afspraak
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: Op loopafstand van het centrum van Nieuwkerken (te bereiken met De Lijn bus 4 van het station van Sint-Niklaas) [/expand]

[expand title="Heemkundig Museum Waasmunster"]
Naam: Heemkundig Museum Waasmunster
Adres: Kasteel Blauwendael, Kerkstraat 21 - 9250 Waasmunster
Tel.: 09/348 95 17 of 0472/45 10 77
E-mail: tsireentje.waasmunster@outlook.be
Website: www.waasmunster.be
Contactpersoon: Nicole Cools (voorzitter)
Contactpersoontel: Tel: +32 (0)9 348 95 17
GSM: +32 (0)472 45 10 77
Contactpersoonmail: tsireentjewaasmunster@outlook.be

Aanbod: - heemmuseum in het kasteel Blauwendael (1889), midden in een wandelpark. Beheerd door de heemkundige kring ’t Sireentje - rondleidingen na afspraak - archief en documentatiecentrum Openingsuren locatie: open elke tweede zondag van de maand van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en op afspraak [/expand]
[expand title="Heemkundige Kring Braem vzw"]
Naam: Heemkundige Kring Braem vzw
Adres: Vestwegel 5, 9140 Elversele
Tel.: 0484/620 811
E-mail: hk.braem@telenet.be
Website: hkbraem.blogspot.be
Contactpersoon: Luc Peleman (secretaris)
Contactpersoontel: 0484 620 811
Contactpersoonmail: luc.peleman@telenet.be

Aanbod: - het driemaandelijks tijdschrift voor heemkunde ‘Braem’ - een archief en documentatiecentrum - activiteiten: wisseltentoonstellingen, zoektochten, voordrachten...
Openingsuren locatie: Op afspraak [/expand]

[expand title="Heemkundige Kring De Kluize"]
Naam: Heemkundige Kring De Kluize
Adres: Museum en archief: Museum Oud-Gemeentehuis, Dries 21, 9170 Sint-Pauwels Museum Oud-Vredegerecht: Kerkstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03 776 40 90
E-mail: heemkunde@dekluize.be dhollandertrier@skynet.be
Website: www.dekluize.be
Contactpersoon: Luc Ruymbeke (voorzitter)
Contactpersoontel: 03/770 76 36
Aanbod: - een uitgebreid fotoarchief (meer dan 10 000 foto's) over de vier deelgemeenten, met o.m. het fotokabinet van dorpsfotograaf Florent De Vijlder - boeken en tijdschriften, films en foto's kunnen geraadpleegd en bekeken worden tijdens de openingsuren van de musea - jaarlijks nieuwe thematentoonstelling - rondleidingen na afspraak - driemaandelijks tijdschrift ‘De Kluizenaar’
Openingsuren locatie: eerste zondag van de maanden mei tot september, van 10 tot 12.30 uur (Sint-Pauwels) en de derde zondag van de maanden mei tot augustus van 10 tot 12.30 uur (Sint-Gillis-Waas)
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Aanbod voor scholen: Heemkundige Kring "De Kluize", locatie museum Oud Gemeentehuis laat de leerlingen graag kennis maken met haar indrukwekkende collectie foto's, dia's en prentkaarten. De oudste foto's dateren uit 1890. De heemkundige kring beschikt ook over 10 000 doodsprentjes en overlijdensberichten en 600 prentbriefkaarten uit de jaren 1900 - 1950.
Heemkundige Kring "De Kluize", locatie Museum Oud Vredegerecht beschikt over heel wat beeldmateriaal; ook hier kunnen leerlingen opzoekingswerk verrichten in de heemkundige collectie over de eigen gemeente of schoolomgeving. Vanaf het vierde leerjaar kunnen leerlingen een bezoek aan dit heemkundig fotoarchief combineren met een bezoek aan het Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas ( Zie Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas) en aan de thematentoonstelling in Museum Oud Vredegerecht. Deze Thematentoonstelling wordt elk jaar op Erfgoeddag geopend en loopt het hele jaar door.
Leerlingen uit het lager onderwijs maken via een vast aanbod van uitgewerkte zoekopdrachten kennis met de collectie van de heemkundige kring. De zoekopdrachten zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Op deze manier ontdekken leerlingen, wat een heemkundige collectie nu eigenlijk is en wat er zoal wordt bewaard.
Pick-nick mogelijkheid: In het museum Oud Gemeentehuis; max. 25 personen
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Museum De Schuur"]
Naam: Museum De Schuur
Adres: Cafetaria museum De Schuur, Lange Gaanweg 22, 9150 Bazel
Tel.: 03 774 11 90
E-mail: vzwdeschuur@skynet.be
Website: www.museumdeschuur.be

Aanbod: Het gebouw "de Schuur" dateert van 1830. Het werd in opdracht van graaf Vilain XIIII gebouwd door Zwitserse vaklui. Van oorsprong is het een "wijmdroogschuur". De wilgentenen of wijmen werden in de polder gekapt. Later werden ze "geplekt" of "gestroopt", van de schors ontdaan en op schoven gebonden. Die schoven werden dan gedroogd op een zolder of in een schuur. Daar bleven ze tot ze uiteindelijk aan de mandenmakers verkocht werden. Met de gevlochten manden verdwenen stilaan ook de wijmen. De landbouw nam de akkers over en ook de schuur werd deels omgebouwd tot landbouwschuur. Nu is er een museum van oude ambachten uit het Waasland in onder gebracht.
Openingsuren locatie: zaterdag en zondag en feestdagen, vanaf 11u, in de week enkel op afspraak voor groepen en scholen.
Aanbod voor scholen: Tijdens een bezoek aan het museum en de bijhorende rondleiding maak je kennis met allerlei oude ambachten en het erbij horende materiaal: ploegen, dorsmolens, manden, wijmgereedschap en de ermee gepaard gaande huisraad. Het is ook een uitstekende locatie om een wat technischer woordenschat, verbonden met het vlechten van manden, te leren kennen.
Pick-nick mogelijkheid: In het museum
Prijs: Gratis activiteit [/expand]

[expand title="Museum Oud-Gemeentehuis Sint-Pauwels"]
Naam: Museum Oud-Gemeentehuis Sint-Pauwels
Adres: Dries 21, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels)
Tel.: 03/776 40 90
E-mail: heemkunde@dekluize.be
Website: www.dekluize.be

Aanbod: In het vroegere gemeentehuis van Sint-Pauwels vindt u een uitgebreid fotoarchief van De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels. Ook het fotokabinet van dorpsfotograaf Florent De Vijlder kan u er bewonderen.
Openingsuren locatie: Raadpleeg de kalender op www.dekluize.be Groepen ook na afspraak voor rondleidingen: kennismaking met de indeling en de inhoud van het digitaal fotoarchief, gevolgd door zoekopdrachten.
Toegankelijkheid: niet toegankelijk voor mindervaliden [/expand]
[expand title="Museum Oud-Station"]
Naam: Museum Oud-Station
Adres: Stadionstraat 113, 9190 Stekene
Website: www.deuzie.be
Contactpersoon: John Buyse
Contactpersoontel: 03 779 79 62
Contactpersoonmail: john.buyse@pandora.be
Aanbod: De euzie of ozing is het onderste deel van het dak dat een eind over de muur uitsteekt, waar de regen afdruipt en waar de zwaluwen zich nestelen. Een afdakje om het verleden een schuilplaats te geven dat wil de Heemkring van Groot-Stekene zijn. De organisatie van een massaspel in 1981 rond Jan Van Steene, beticht van duivelskunstenarij en veroordeeld tot de brandstapel in Stekene, gaf aanleiding tot de oprichting van de heemkring. In het vroegere stationsgebouw van Stekene (1870) dat in 1992 werd gerenoveerd heeft de heemkring zijn thuis gevonden. Jaarlijks organiseert de heemkring in de lokalen van het Museum Oud-Station (1870) twee thematentoonstellingen i.v.m. Stekene en de deelgemeenten Kemzeke en Klein-Sinaai. Op dezelfde locatie staan voor iedereen het documentatiecentrum en het archief van de vereniging open. D’Euzie geeft een heemkundig tijdschrift uit dat viermaal per jaar verschijnt.
Openingsuren locatie: Iedere zondag tijdens de tentoonstellingen van 10 tot 12 uur (behalve op feestdagen en tijdens de zomermaanden) of op afspraak
Toegankelijkheid: niet toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: De markt van Stekene is te bereiken met de Lijn via de buslijnen 41, 43 en 44 (halte Markt) [/expand]

[expand title="Museum Oud-Vredegerecht"]
Naam: Museum Oud-Vredegerecht
Adres: Kerkstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/770 76 36
E-mail: heemkunde@dekluize.be
Website: www.dekluize.be

Aanbod: In het voormalige vredegerecht van Sint-Gillis- Waas vindt u een uitgebreid fotoarchief van De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels. Bent u benieuwd naar hoe de notabelen gekleed gingen enkele tientallen jaren geleden, wil u graag enkele foto’s zien van hoe onze gemeente er vroeger uit zag? Kom dan zeker eens langs.
Openingsuren locatie: iedere derde zondag van de maanden mei tot augustus, van 10 tot 12.30 uur. Groepen ook na afspraak. Voor bijzondere openingsdagen, raadpleeg de kalender op www.dekluize.be. Boeken en tijdschriften, filmen en foto’s kunnen geraadpleegd en bekeken worden tijdens de opendeurdagen. Rondleidingen (kennismaking met de inhoud en indeling van het archief, gevolgd door zoekopdrachten) zijn mogelijk na afspraak.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor mindervaliden [/expand]
[expand title="Museum van de abdij van Roosenberg"]
Naam: Museum van de abdij van Roosenberg
Adres: Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Tel.: 03 772 33 92
E-mail: info@abdij-roosenberg.be
Website: www.abdij-roosenberg.be

Aanbod: Omringd door de bossen staat Roosenberg III, een staaltje van vooruitstrevende en tijdloze architectuur van de hand van Dom Hans Van der Laan (1975). Voor wie een moment van stilte of ingetogenheid zoekt, is deze plek een must. In dit abdijgebouw bevindt zich een museum dat de turbulente geschiedenis van de abdij van Roosenberg verhaalt. Oorkonden, boeken en tal van perkamenten houden de geschiedenis van de abdij vast. Enkele religieuze voorwerpen zoals het Kruisreliekschrijn verbazen door hun schoonheid. Naast kunstschatten vind je in de abdij vooral het begeesterd verhaal over krachtige en vrijgevochten vrouwen. Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak.
Openingsuren locatie: Open van februari tot oktober, elke zondag van 14.30 tot 16.30 uur, gesloten op kerkelijke feestdagen. Ook na afspraak. [/expand]

[expand title="OP SToAPEL vzw"]
Naam: OP SToAPEL vzw
Adres: Oostberg 192, 9140 Temse
Tel.: 0486/89 76 85
E-mail: opstoapel@scarlet.be
Website: http://opstoapel.org/
Contactpersoon: Lieven Muësen (voorzitter)

Doelstellingen: Kennis- en ontmoetingscentrum over Boelwerf dat onderzoekt, informeert en mensen bij elkaar brengt die interesse en/of belang hebben in het waarderen van scheepsbouwerfgoed.
Vaste en mobiele educatieve projecten en gegidste rondleidingen opzetten.
Realiseren van een Boelwerf wandelparcours met permanente infoborden.
Ijveren voor initiatieven zoals een monument met info over Boelwerf op de voormalige site.
Erfgoedproblemen rond Boelwerf onder de aandacht brengen (archivering, restauratie).
Samenwerken met andere actoren rond watergebonden erfgoed en toerisme in de regio.
Op regelmatige tijdstippen verspreiden van een nieuwsbrief.
Initiatieven rond mondelinge overlevering en publicaties over de geschiedenis van Boelwerf.
Restauratie van een schip gebouwd op Boelwerf.
Uitwerken van een website om de Boelwerf te vereeuwigen met links naar sociale media.
Uitbouwen van een permanent museum ter ere van de Boelwerkers en het scheepserfgoed. [/expand]
[expand title=" Orde van het pilorijn"]
Naam: Orde van het pilorijn
Adres: Kasteeldreef 12, 9120 Beveren
Tel.: 03/775 37 48
Website: www.beveren.be
Contactpersoon:Richard Willems (voorzitter)
Contactpersoontel: 03 775 89 94 [/expand]

[expand title="Het PolderMAS "]
Naam: Het PolderMAS
Adres: Ouden Doeldijk 13 - 9130 Doel
Tel.: 0488 48 44 33
Website: www.facebook.com/poldermas
Contactpersoon: Benjamin Vergauwen
Contactpersoonmail: dereinaerthoeve@skynet.be
Aanbod: Het PolderMAS is een museum dat de geschiedenis langs de Linkerscheldeoever wil herbergen. De naam is een knipoog naar het Poldermuseum in Lillo-fort en het MAS in Antwerpen. De collectie betaat uit archeologica, fossielen, kleipijpen, oude kaarten, prenten en etsen en polderalaam. Kortom: het is een rariteitenkabinet met het vergrootglas op de geschiedenis van de polder langs de Benedenschelde.
Openingsuren locatie: Enkel op zondag van 14.00 tot 18.00 u
Prijs: Gratis [/expand]
[expand title="Priester Poppemuseum "]
Naam: Priester Poppemuseum
Adres: Priester Poppestraat 35 - 9140 Temse
Tel.: 03 771 51 31
E-mail: toerisme@temse.be
Website: www.temse.be
Contactpersoon: Toeristische Dienst Temse
Contactpersoontel: 03 771 51 31

Aanbod: Het Priester Poppemuseum is ondergebracht in het geboortehuis van Edward Poppe (1890-1924). Het vroegere bakkerswinkeltje en het woonhuis van de familie Poppe-Ogiers zijn ingericht als museum, met het authentieke huisraad en de persoonlijke bezittingen van priester Poppe. U snuift hier de gezinssfeer van weleer op en maakt kennis met het leven en werk van deze priester, die in 1999 door paus Johannes Paulus II zalig werd verklaard.
Openingsuren locatie: enkel toegankelijk op afspraak (bij voorkeur zaterdag van 14 tot 16 u.) [/expand]

[expand title="Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen - Gent "]
Naam: Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen - Gent
Adres: Bezoekersadres: Pelikaanstraat 38, 9000 Gent
Postadres: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel.: 09 267 87 52
E-mail: archief@oost-vlaanderen.be
Website: www.oost-vlaanderen.be
Contactpersoon: Karin Vandermeersch (archivaris)
Contactpersoonmail: karin.vandermeersch@oost-vlaanderen.be

Aanbod: Het Provinciaal Archief beheert de documenten van de diensten van het provinciebestuur sinds 1900. De archiefbestanden bieden informatie over allerlei taken van het provinciebestuur, gemeentebesturen, kerkfabrieken en commissies van openbare onderstand/OCMW’s. Voorbeelden zijn verkiezingen, militie, financiën, sociale zaken, infrastructuur, culturele aangelegenheden, economie, onderwijs en beheer van het onroerend patrimonium.
Openingsuren locatie: de leeszaal is open op dinsdag of op afspraak van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers via de ingang Abeelstraat 7 [/expand]
[expand title="Reuzengilde Sint-Nicolaas"]
Naam: Reuzengilde Sint-Nicolaas
Adres: Antwerpsesteenweg 49, 9100 Sint-Niklaas (voorzitter Dirk De Craecker)
Tel.: 0469/21 67 04 (voorzitter Dirk De Craecker)
E-mail: info@reuzengildesintnicolaas.be
Website: www.reuzengildesintnicolaas.be
Contactpersoon: Diane Van Goethem
Contactpersoontel: +32 3 777 14 33

Aanbod: De Reuzengilde Sint-Nicolaas verzorgt de promotie van de Sint-Niklase reuzen om zo dit erfgoed veilig te stellen. Ze heeft tot doel de stad te promoten, daarnaast moeten de stadsreuzen ook onderhouden worden. De gilde heeft een klein archief en bezit ook documentatie over reuzen en August Nobels. Deze documenten zijn te raadplegen na afspraak. [/expand]

[expand title="vzw Reynaertgenootschap"]
Naam: vzw Reynaertgenootschap
Adres: Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 777 90 15
Fax.: 03 777 90 15
E-mail: info@reynaertgenootschap.be
Website: http://www.reynaertgenootschap.be
Contactpersoon: Marcel Ryssen
Contactpersoontel: 03 776 45 12
Aanbod: Het Reynaertgenootschap werkt regionaal, landelijk én internationaal rond Reynaert in de breedste zin van het woord: activiteiten, studie, promotie, Reynaertcentra, Reynaertroutes… Als kerntaken heeft zij: de publicatie van het tijdschrift Tiecelijn, het bijhouden van een foto- en knipselarchief, de studie en archivering van Reynaertgrafiek en de digitale ontsluiting van de werking.
Openingsuren locatie: Het Reynaertgenootschap heeft geen locatie die bezocht kan worden. Ze komt op afspraak echter graag naar de school toe.

Aanbod voor scholen: Het Reymaertgenootschap stelt op de website www.reynaertgenootschap.be gratis lessuggesties ter beschikking die je kan aanpassen aan jouw leerlingen. De site bevat o.a. suggesties van spreekwoorden, gezegden en vergelijkingen die met Reynaert te maken hebben-het is dus perfect mogelijk om dit in de les Nederlands in te lassen. Er worden ook een flink aantal effectieve lessuggesties opgesomd om met het verhaal en de personages erin, in de klas aan de slag te gaan. Daarnaast vind je op de site een samenvatting van het bekende Reynaertverhaal, vertellingen en duiding die bij de dierenpersonages evenals verwerkingsmogelijkheden in de vorm van eigenschappen en thema's die bij het verhaal aanleunen. Zij geven je ook graag suggesties m.b.t. rondleidingen over Reynaert in het Waasland en andere tips over het werken met Reynaert de Vos en het zo bekende dierenpos in de klas.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Rijksarchief Antwerpen-Beveren"]
Naam: Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Adres: Kruibekesteenweg 39 bus 1, 9120 Beveren
Tel.: 03 750 29 77 en 03 236 73 00
Fax.: 03 750 29 70 en 03 775 26 46
E-mail: rijksarchief.antwerpen-beveren@arch.be
Website: http://arch.arch.be
Contactpersoon: Johan Dambruyne (diensthoofd)

Aanbod: Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren bewaart archieven van zowel publiek- als privaatrechtelijke archiefvormers waarvan de zetel of vestigingsplaats ligt of lag op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Het archiefdepot bewaart ook de parochieregisters, de registers van de burgerlijke stand en het handelsregister voor Vlaanderen alsook het archief van de Vlaamse Gemeenschap en tientallen bedrijfsarchieven. Het Rijksarchief Antwerpen-Beveren fungeert tevens als tussenarchief voor de archieven van de buitendiensten van de FOD Financiën (Vlaanderen) en als genealogisch centrum.

Omvang: meer dan 60 strekkende kilometer.
Openingsuren locatie: De leeszaal is geopend van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.
Bovendien is het nodig om voor de zaterdag stukken op voorhand te reserveren. Tijdens de maanden juli en augustus is het Rijksarchief gesloten op zaterdag en tussen 12 en 13 uur op weekdagen Voor scholen echter: tijdens de kantooruren, ook in schoolvakanties, bij voorkeur op afspraak. Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Openbaar vervoer: Het Rijksarchief te Beveren is vlot bereikbaar met de trein. De gebouwen bevinden zch op 3 minuten wandelafstand van het station van Beveren. Aanbod voor scholen: Leerkrachten kunnen een bezoek aan het Rijksarchief Beveren aanvragen en zo kennis maken met wat een archief nu eigenlijk is, en met hetgeen in het Rijksarchief Beveren wordt bewaard. Ze kunnen speuren in documenten die hen vertellen over het verleden. Ze ontdekken op welke wijze genealogen een stamboom reconstrueren. Je kan immers de registers van de burgerlijke stand van de Vlaamse gemeenten raadplegen maar ook de parochieregisters evenals andere genealogische bronnen.

Pick-nick mogelijkheid: Bij mooi weer op het grasveld (speelplein met zitbanken en enkele speeltuigen van de gemeente Beveren naast het Rijksarchief)
Prijs: Ziehttp://arch.arch.be/images/stories/tarieven.pdf voor tarieven. [/expand]

[expand title="Roomanmolen"]
Naam: Roomanmolen
Adres: Pastorijwegel, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels)
Tel.: 03/229 02 00 (dienst Toerisme)
E-mail: cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
Website: www.kroniek.be
Contactpersoon: Jenny Piessens
Contactpersoontel: 04 76 35 79 93
Contactpersoonmail: jenny.piessens@hotmail.com

Aanbod: De Roomanmolen, gebouwd in 1847, is de hoogste stenen windmolen in Vlaanderen en de enige overgebleven molen van de vijf windmolens die Sint-Pauwels vroeger telde. De molen is genoemd naar de molenaarsfamilie die sinds 1896 eigenaar van deze molen werd. De molen deed oorspronkelijk dienst als olie- en graanmolen. Vanaf circa 1968 werd hij enkel nog als graanmolen gebruikt. Hij is momenteel eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen.
Openingsuren locatie: de eerste en laatste zondag van de maand vanaf april tot en met oktober
Aanbod voor scholen: Leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs zijn welkom in de molen voor een educatieve rondleiding.
Ze ontdekken de geschiedenis van de molen en leren hoe graan gemalen wordt. Er wordt ook aandacht besteed aan 'techniek' (hefbomen, wielen en assen, katrollen). Als het weer het toelaat, demonstreert de molenaar het ophalen van de graanzakken, het kruien van de molen en het malen van graan.

De rondleiding houdt niet alleen kijken en luisteren in; er zitten ook doe-opdrachten in verweven. Het didactisch pakket 'Op zoek naar een levend momument: de Roomanmolen', ontwikkeld voor de derde graad, ondersteunt het bezoek.
De instapactiviteiten, het geleide bezoek en de naverwerkingsactiviteiten vormen samen een uitgewerkt thema binnen het leergebied 'Wereldoriëntatie'.
Het didactisch pakket bestaat uit onder andere technologische spelen (lego) en werkbladen met correctiesleutel voor de leerlingen. Voor de leerkrachten is er een handleiding met verwijzingen naar de leerplandoelen en eindtermen. Er is ook een aangepast aanbod voor de derde kleuterklas: "Een reus van een molen: de Roomanmolen van Sint-Pauwels": een molenmuis gidst de kleuters tot op de steenzolder.
Pick-nick mogelijkheid: In en rond de molen; tafels en stoelen beschikbaar; mogelijkheid tot drankgebruik mits bespreking vooraf.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Sint-Maartencomité Beveren"]
Naam: Sint-Maartencomité Beveren
Adres: A. Van Bourgondiëlaan 9 9120 Beveren
Tel.: +32 3 775 86 78
E-mail: sint-maarten.comité@wol.be
Website: www.facebook.com/KoninklijkSintMaartencomiteBeverenWaas
Contactpersoon: Roland Van Goethem secretaris
Contactpersoonmail: vangoethem.r@worldonline.be

Aanbod: Historiek:
1952: Het Comité (plaatselijke afdeling van het Davidsfonds) wordt opgericht door dhr. Gabriël Willems (toenmalig secretaris).
1976: zilveren jubileum
1985: het Sint-Maartensfeest wordt officieel erkend als een gemeentefeest en gefinancierd via de begroting van het departement feestelijkheden
2002: Bij Koninklijk decreet van 8 september 2002 mag het Sint-Maartenscomité Beveren de titel "koninklijk" voeren.
2011: Diamanten jubileum: zestig jaar Sint-Maartensviering.
Anno 2012 telt het "Koninklijk Sint-Maartenscomité Beveren 27 leden. Voorzitter is dhr. Raf Van Roeyen/schepen van feestelijkheden. Secretaris is dhr. R. Van Goethem

Activiteiten: Dat Sint-Maarten een zeer populaire heilige is, blijkt uit de meer dan 127 parochiekerken die in Vlaanderen aan de heilige Martinus gewijd zijn. Martinus van Tours was in de Middeleeuwen beter gekend dan Nicolaas van Myra, de nu alom gekende Sinterklaas. Het is echter niet zo dat in alle Martinusparochies vieringen of feestelijkheden plaatsvinden op elf november. Op vele plaatsen zijn de aloude gebruiken uitgedoofd. In Beveren is het Sint-Maartensfeest van oudsher een volksfeest. Voor het jaar 1952 trokken de kinderen en ook de volwassenen op 11 november alléén of in groepjes de straat op om van deur tot deur het Sint-Maartenlied te gaan zingen met de bedoeling "griel" (snoep/fruit e.a. lekkers) te krijgen. Dit ongeordend van deur tot deur zingen bezorgde de bewoners heel wat overlast zodat in 1952 werd besloten een massagriel in te richten. Het wild-zingen van deur tot deur werd hierdoor in goede banen geleid en de eeuwenoude folklore behouden.
Elk jaar opnieuw wordt het centrum van de gemeente overspoeld door een massa jonge mensen. Niet alleen op de Grote Markt, maar ook in de omliggende wijken stromen de kinderen en jongeren samen om Sint-Maarten te paard te begroeten - het Sint-Maartenlied te zingen en er te grielen.
Om 13 uur begint de rondgang van Sint-Maarten in de verschillende wijken van Beveren. In afwachting van de komst van Sint-Maarten zijn er in het centrum van de gemeente allerlei aktiviteiten. Te 16 uur is er dan de massagriel op de Grote Markt en in de aanpalende straten. In het tentje bij het Koninklijke Mint-Maartencomté is er Sint-Maarten Tripel verkrijgbaar. Op de Grote Markt bij de scouts zijn er pannenkoeken, op houtvuur gebakken, verkrijgbaar. Vanuit hun tent kan men de Sint-Maartengriel zien en tegelijkertijd genieten van een heerlijke tas koffie of een ander drankje. Een deel van de opbrengst gaat traditiegetrouw naar de 11.11.11.-actie [/expand]

[expand title="Stadsarchief Lokeren"]
Naam: Stadsarchief Lokeren
Adres: Torenstraat 1 A, 9160 Lokeren
Tel.: 09 340 50 61
E-mail: stadsarchief@lokeren.be
Website: http://www.lokeren.be
Contactpersoon: Nico Van Campenhout (archivaris) Aanbod: In het stadsarchief worden zowat alle bestuurlijke en administratieve documenten bewaard die werden geproduceerd op het huidige grondgebied van de Stad Lokeren, inclusief de deelgemeenten Eksaarde en Daknam. Het oudste archiefstuk dateert uit 1348. Er worden ook heel wat foto's, prenten en affiches bewaard, naast kaarten en plans, documenten van Lokerse personen, verenigingen en bedrijven, officiële en (kunst)historische publicaties en allerhande (week)bladen en tijdschriften uit de Lokerse regio.
Omvang: ca. 2500 strekkende meter.
Openingsuren locatie: iedere maandag van 13.15 tot 17.15 uur en de overige weekdagen op aanvraag Voor scholen echter: op afspraak, ook in schoolvakanties
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Aanbod voor scholen: Leerlingen kunnen in het stadsarchief onder begeleiding van archivaris Nico Van Campenhout niet alleen kennis maken met wat een archief nu eigenlijk is, maar ontdekken ook wat het archief bewaart, namelijk alles dat betrekking heeft op Lokeren en Lokerse personen en organisaties. Zo bevat het stadsarchief onder andere het volledige bestuurlijke archief van de stad Lokeren en haar deelgemeenten Eksaarde en Daknam, vanaf de late middeleeuwen tot op heden. Er wordt ook een collectie van ongeveer 1500 affiches bewaard, waarvan de oudste dateert uit 1828. Het stadsarchief beschikt eveneens over een ruime historische foto- en prentenverzameling. Scholen uit Lokeren of uit de omgeving kunnen dan ook heel wat opzoekingswerk verrichten in dit archief en speuren naar bekende Lokeraars of naar informatie over hun eigen schoolomgeving, bekende figuren of de bredere regio. Ook opzoekingswerk in het kader van het maken van een stamboom, kan hier plaatsvinden. Het stadsarchief beschikt immers over heel wat overlijdensberichten en doodsprentjes. In overleg met de leerkracht kan tegemoet gekomen worden aan specifieke vragen.
Pick-nick mogelijkheid: Bij mooi weer in de binnentuin
Prijs: Gratis activiteit [/expand]
[expand title="Stadsarchief Sint-Niklaas"]
Naam: Stadsarchief Sint-Niklaas
Adres: Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 33 80
E-mail: archief@sint-niklaas.be
Website: http://www.sint-niklaas.be
Contactpersoon: Piet Van Bouchaute (archivaris) Patty De Meester (adviseur archief)
Contactpersoontel: 03 778 33 81

Aanbod: Het stadsarchief bewaart de archieven van Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Het bezit ook charters en registers van de Sint-Nicolaasparochie en een verzameling films en foto's. Het archief beschikt over een eigen conservatieatelier en ontsluit zijn erfgoed door middel van publicaties, tentoonstellingen en projecten. In de leeszaal bevinden zich ingebonden fotokopieën van parochieregisters en tienjaarlijkse tafels (burgerlijke stand en bevolking), een collectie bidprentjes en rouwbrieven, en een beperkte handbibliotheek. Archiefmedewerkers staan de bezoekers met raad en daad bij. Omvang: 3500 strekkende meter.
Openingsuren locatie: De leeszaal (op de derde verdieping van de stedelijke openbare bibliotheek) is vrij toegankelijk op woensdag- en donderdagnamiddag, van 13.30 tot 17.00 uur. Studenten en vorsers kunnen er ook buiten de gewone openingsuren terecht, na overleg met de archivaris en op afspraak.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Openbaar vervoer: Bushaltes vlakbij op de Grote Markt (100 m). Op 10 minuten wandelafstand (1 km) van het station

Aanbod voor scholen: Het stadsarchief verwelkomt de leerlingen graag en legt hen uit wat een archief eigenlijk is en wat er in het stadsarchief wordt bewaard. Adviseur Patty De Meester neemt leerlingen mee op ontdekkingsreis in de archiefdepots. Scholen uit Sint-Niklaas en deelgemeenten kunnen hier opzoekingen verrichten over de eigen schoolomgeving of het opstellen van een eigen stamboom aanleren, onderzoek doen naar bekende inwoners uit Sint-Niklaas... In overleg met de leerkracht kan ook tegemoet gekomen worden aan specifieke vragen.
Prijs: Gratis activiteit [/expand]

[expand title="Stadsmuseum Lokeren"]
Naam: Stadsmuseum Lokeren
Adres: Markt 15 A, 9160 Lokeren
Tel.: 09 345 44 58, 09 340 94 74 (Infopunt Toerisme, voor reservaties)
E-mail: museum@lokeren.be en toerisme@lokeren.be
Website: http://www.lokeren.be
Contactpersoon: Leen Heyvaert, conservator

Aanbod: Het Stadsmuseum Lokeren vertelt de geschiedenis van de stad met objecten, film- en fotobeelden en verhalen. De focus ligt op het werk- en vrijetijdsleven in de 19de en de 20ste eeuw. Veel aandacht gaat naar de haarsnijderij-industrie, waarbij konijnen- en hazenvellen geprepareerd worden tot vilthaar voor hoedenfabricatie over de hele wereld. Lokeren was voor deze vuile en vervuilende industrie in de 20ste eeuw het wereldcentrum. Daarnaast bevat het Stadsmuseum Lokeren ook het Nationaal Beenhouwersmuseum en een oude bakkerswinkel. In de vroegere stadsfeestzaal lopen tijdelijke tentoonstellingen.

Openingsuren locatie: Het Stadsmuseum is open van woensdag tot zaterdag van 14 u tot 17 u en op zondag van 10 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u. De toegang is gratis. Info en boekingen, ook voor groepsbezoeken met gids, op bovenstaande telefoonnummers.
Toegankelijkheid: Toegankelijk voor mindervaliden (lift).
Openbaar vervoer: Het Stadsmuseum Lokeren ligt op 5 minuutjes wandelafstand van het station Lokeren.

Aanbod voor scholen: Wij bieden de school een educatief programma aan dat perfect aanleunt bij de eindtermen voor de tweede graad van het lager onderwijs, waarbij we iedere leerling aanspreken op verschillende manieren: ontdekken, doen, denken, fantaseren en toneel spelen. De rondleiding vindt plaats in het museum en in de stedelijke omgeving van het museumgebouw. Dat alles met een heel fijn doel: de leerlingen onderdompelen in de fascinerende wereld van de geschiedenis. Hoe groeit een stad? Waarom is de rivier zo belangrijk? Was het vroeger beter? (Nee hoor!) En wat als de leerlingen bakkersknechten, konijnenstaartjessnijders, bierhandelaars, burgemeesters of kunstverzamelaars waren?
Pick-nick mogelijkheid: Bij goed weer kunnen scholen picknicken in het nabijgelegen Prinses Joséphine-Charlottepark in Lokeren of in het Verloren Bos. In het Bospark is ook een speeltuin.
Prijs: Lokerse scholen gratis en niet-Lokerse scholen 1,35 euro per leerling. [/expand]
[expand title="Stedelijke Musea Sint-Niklaas - Mercatormuseum"]
Naam: Stedelijke Musea Sint-Niklaas - Mercatormuseum
Adres: Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas (ingang via museumpark of parking Zwijgershoek)
Tel.: 03 778 34 70 - administratie: 03 778 34 50
E-mail: stedelijke.musea@sint-niklaas.be
Website:http://www.sint-niklaas.be

Aanbod: Een verrassende kennismaking met de geschiedenis van de cartografie vóór en na Mercator. De bezoeker maakt een historische wandeling langs diverse ‘mijlpalen’ uit de geschiedenis van de cartografie en het wereldbeeld. Je begint bij de Babyloniërs en gaat via Grieken en Romeinen naar Middeleeuwen en Mercators 16de eeuw. De schatkamer van Mercator openbaart een uitgelezen selectie uit het oeuvre van de 16de eeuwse cartograaf. Blikvangers zijn de originele gerestaureerde globes. In de afdeling Moderne Cartografie volg je het ontstaansproces van een moderne stafkaart en staan interactieve computers ter beschikking. Er zijn verschillende educatieve pakketten en museumateliers voor groepen.
Openingsuren locatie: Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Groepen en scholen kunnen na afspraak ook op een ander moment terecht in het museum.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: Halte Markt Sint-Niklaas voor bus 31, 41, 42, 43, 44, 91, 92, 93, 95, 97, 98

Aanbod voor scholen: Al van in de derde kleuterklas kunnen kinderen op stap naar de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas. Een actieve rondleiding in de Salons voor Schone Kunsten brengt de allerjongsten voor het eerst in aanraking met kunst. Maar ook voor de twee andere graden van het basisonderwijs is er een aanbod in één van de musea. In de Salons voor Schone Kunsten wordt gewerkt rond de indeling van het herenhuis; ze bieden ateliers over kleuren, smaken en muziek en zelfs menselijke verhoudingen aan. De kinderen duiken het schildersatelier in om zelf creatief aan de slag te gaan. De rondleidingen in het Mercatormuseum sluiten nauw aan bij de lessen geschiedenis en aardrijkskunde van het secundair onderwijs. In het nieuwe cultuurhistorische museum SteM Zwijgershoek kreeg het bestaande aanbod voor alle leeftijden een forse uitbreiding. Workshops over de geschiedenis van de verlichting, breien en druktechnieken blijven zeer populair. Nagelnieuw zijn de rondleidingen over mode van de Romeinen tot de middeleeuwen, lichaamsverzorging van de pruikentijd tot vandaag, landbouw, kinderarbeid en de industriële revolutie in het Land van Waas. Je hebt de keuze uit een ruim aanbod van museumlessen voor kinderen van kleuters tot jongeren van de derde graad ASO. Ook voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs bieden ze in samenspraak met de leerkracht graag een aangepaste activiteit aan. De ervaren gidsen staan garant voor een uitermate boeiende museumervaring.
Pick-nick mogelijkheid: Bij mooi weer in het museumpark (bij Mercatormuseum)
Prijs: Te bespreken in functie van de activiteit: van 30 euro tot 45 euro (druk- en mutsenatelier). [/expand]

[expand title="Stedelijke Musea Sint-Niklaas - Salons"]
Naam: Stedelijke Musea Sint-Niklaas - Salons
Adres: Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 34 60 - administratie: 03 778 34 50
E-mail: stedelijke.musea@sint-niklaas.be
Website: http://www.sint-niklaas.be

Aanbod: Dit monumentale herenhuis is in 1928 gebouwd als familiewoning door textielfabrikant Edmond Meert. Dankzij twee legaten krijg je er nu een overzicht van de kunstgeschiedenis van de 16de tot de 20ste eeuw. Het zijn niet de minsten met wie je hier kennismaakt: onder hen oude schilders Rubens; Lombard en De Momper en de modernen De Braekeleer, Leys, Rops, Laermans en Ensor. Van groot belang is de verzameling-Henri Evenepoel, met negen schilderijen en een aantal tekeningen. Een collectie werken van Wase kunstenaars, stijlmeubelen en toegepaste kunsten maken het feest compleet. Er zijn verschillende educatieve pakketten en museumateliers voor groepen. De orginele kelderkeukens en dienstbodenkamers zijn te bezoeken na afspraak. De rondleiding heet toepasselijk ‘Upstairs, downstairs’. Openingsuren locatie: Het museum is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Groepen en scholen kunnen na afspraak ook op een ander moment terecht in het museum.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor mindervaliden [/expand]
[expand title="SteM Zwijgershoek"]
Naam: SteM Zwijgershoek
Adres: Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 34 50
E-mail: stedelijke.musea@sint-niklaas.be
Website: http://www.sint-niklaas.be
Aanbod: Het Museum Zwijgershoek is gehuisvest in een voormalig fabriekspand en telt vijf collecties. De nieuwe tentoonstellingszaal opende eind 2006, de vernieuwde museumopstelling in 2007. Het Internationaal Ex-libriscentrum stelt 160 000 ex-librissen (eigendomsmerk dat in boeken wordt gekleefd) en gelegenheidsgrafiek uit 50 landen. De breigoedcollectie ten slotte belicht de geschiedenis van de breigoednijverheid in Sint-Niklaas. Je kan ook terecht in de andere musea van Sint-Niklaas. Het Mercatormuseum is gelegen in het park naast Zwijgershoek. De Salons zijn gelegen op loopafstand nl. Stationsstraat nr. 85. Er zijn verschillende educatieve pakketten en museumateliers voor groepen.
Openingsuren locatie: Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Groepen en scholen kunnen na afspraak ook op een ander moment terecht in het museum.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor mindervaliden
Openbaar vervoer: Halte Markt Sint-Niklaas voor bus 31, 41, 42, 43, 44, 91, 92, 93, 95, 97, 98 [/expand]

[expand title="Toerisme Waasland"]
Naam: Toerisme Waasland
Adres: Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 778 35 06 (Toerisme Waasland)
E-mail: info@toerisme-waasland.be
Website: http://www.toerismewaasland.be
Contactpersoon: Els Maes (regiocoördinator Toerisme Waasland)

Aanbod: Het Waasland, het geheim tussen Gent, Antwerpen en de Nederlandse grens: bescheiden, maar onverhoopt verrassend, voor groot en klein. Hier gaf Mercator onze wereld vorm, verblijft Sinterklaas, bepalen molens, kastelen en forten mee het landschap. Schelde, Durme en Moervaart kabbelen rustig aan stille dorpen voorbij. Je fietst door een lappendeken van bossen, groene velden, polders en kreken. Download de gratis app 'Ontdek het Waasland' op je smartphone, treed binnen en ga op ontdekking in de achtertuin van Reynaert de vos.
Openingsuren locatie: De regiocoördinatie (Toerisme Waasland) is na afspraak te bereiken.
Toegankelijkheid: toegankelijk voor rolstoelgebruikers [/expand]
[expand title="Tolerant vzw"]
Naam: Tolerant vzw
Adres: Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Kruibeke
Tel.: 03 637 50 50
E-mail: info@tolerant.be
Website: www.canoncultuurcel.be
Contactpersoon: Franke Lok
Contactpersoontel: 0495 38 25 63

Aanbod: Tolerant vzw is een vzw tot het behoud van het nautisch erfgoed. In de CNR-loods worden oude houten schepen gerestaureerd. De vloot bestaat momenteel uit twee mosselhengsten en een veerboot. De loods kan bezocht worden en er kunnen vaartochtjes gemaakt worden op de Schelde.
Openingsuren locatie: Op afspraak, ook in schoolvakanties Aanbod voor scholen: Tolerans vzw leidt de leerlingen graag rond in de loods, waar oude schepen worden gerestaureerd. De leerlingen maken kennis met dit unieke varende erfgoed end e verschillende aspecten ervan. Er wordt extra aandacht besteed aan 'techniek': ze zien hoe oude boten worden gebouwd of gerestaureerd. Als klap op de vuurpijl mogen ze mee op de Schelde voor een vaartochtje. Er kunnen max. Twaalf personen (tien leerlingen en twee leerkrachten) deelnemen aan één vaartochtje. De loods van Tolerant ligt trouwens in een erg mooie omgeving, waar een klas een wandelingetje kan maken op de dijk langs de Schelde.
Pick-nick mogelijkheid: Bij slecht weer in de loods met de houten schepen; bij mooi weer in de prachtige omgeving.
Prijs: 10 euro per leeriling voor een voormiddag; min. 20 leerlingen. [/expand]

[expand title="Vendeliersgilde Bella Cella"]
Naam: Vendeliersgilde Bella Cella
Adres: Kazernestraat 38, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 0472 34 67 21
E-mail: bella-cella@hotmail.com
Website: www.sint-niklaas.be
Contactpersoon: Hendrik Vercauteren

Aanbod: De gilde Bella Cella is een vendeliersgilde waar alle leden vendelzwaaien, onder leiding van tamboer of op muziek. Ze doen dit voor het culturele aspect, ook om het vendelzwaaien te behouden, maar vooral om zich te amuseren. [/expand]
[expand title="Volkskunstgroep Boerke Naas"]
Naam: Volkskunstgroep Boerke Naas
Adres: Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/777 97 52 (Sigun Van Eynde)
E-mail: secretariaat@boerkenaas.be
Website: http://www.boerkenaas.be

Aanbod: Boerke Naas is een volkskunstgroep met een brede waaier van activiteiten: volksdans, volkszang, kunstambachten, volksmuziek en vendelzwaaien. De groep is gesticht in 1949 en is nog steeds actief. Op de website www.boerkenaas.be kan u bij het onderdeel agenda lezen waar en wanneer er optredens van Boerke Naas gepland zijn. [/expand]

[expand title="Volkskunstgroep Drieske Nijpers"]
Naam: Volkskunstgroep Drieske Nijpers
Adres: Pompstraat 2, 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/770 65 85
E-mail: contact@drieskenijpers.be
Website: www.drieskenijpers.be
Contactpersoon: Kristof Van Bunder

Aanbod: Volkskunstgroep Drieske Nijpers vzw verzorgt programma’s met Vlaamse dansen in de typische uitgangskledij van de Wase boerenbevolking van rond 1820. Tevens beschikt de groep over een eigen vendelkorps dat traditionele en vrije reeksen brengt. In het verleden was Drieske reeds te gast bij de meest diverse gelegenheden (braderijen, feeststoeten, vieringen) alsook op verschillende belangrijke festivals in binnen- en buitenland. Bij alle oefenstonden en optredens zorgt het eigen muzikaal ensemble steeds voor de muzikale ondersteuning. Jonge danslustigen kunnen terecht in de jeugdgroep Marie-Katrien. Drieske Nijpers voert tradities hoog in het vaandel; vandaar dat er verschillende jaarlijks terugkerende festiviteiten worden georganiseerd. [/expand]
[expand title="Volkskunstgroep Reintje Vos"]
Naam: Volkskunstgroep Reintje Vos
Adres: Sint-Jansteenstraat 12, 9190 Kemzeke
E-mail: info@reintjevos.be
Website: http://www.reintjevos.be

Aanbod: Volkskunstgroep Reintje Vos tracht steeds een verantwoorde selectie te brengen van wat in Vlaanderen werd gedanst en ooit is opgetekend. Dit gaat van figuurdansen en kringdansen over meisjesdansen en jongensdansen tot stokdansen en zwaarddansen. Ook hebben wij een eigen orkest dat tijdens repetities en optredens onze Vlaamse dansen en melodieën speelt. De volwassenengroep heeft zijn wekelijkse repetitie op zaterdagavond in ’t Vossenhol (’t Vossenhol - Sint-Jansteenstraat 12, 9190 Kemzeke (Stekene)), het lokaal van Reintje Vos. Iedereen is welkom om eens langs te komen en een kijkje nemen van wat volksdans nu juist inhoudt. Vanaf 14 jaar kan men zich ook lid maken van de groep. Maar Reintje Vos heeft ook een kinder- en jeugdgroepen. Bij Rosseel kan je van 5 tot 10 jaar tweewekelijks op zaterdagnamiddag kennismaken met volksdans. Reinaerdijn is dan het verlengde waar kinderen van 10 tot 14 jaar zich kunnen klaarmaken om te komen proeven van het grote werk. Om de 2 weken is er repetitie. Voor wie de beentjes nog eens wil strekken maar het niet meer ziet zitten nog op een podium te staan, is er op vrijdagavond repetitie van het Dansatelier. Hier wordt al eens een dansje uit andere wereldregionen geoefend. [/expand]

[expand title=" Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw"]
Naam: Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
Adres: Zonnewijzerhuis Mercatorplein 14, 9150 Rupelmonde
Tel.: 03 774 19 15
E-mail: vvvrupelmonde@skynet.be
Website: www.zonnewijzerkringvlaanderen.be
Contactpersoon: Julien Lyssens
Contactpersoontel: 0477 69 98 81

Aanbod: De Zonnewijzerkring Vlaanderen wil in de eerste instantie gegevens, berekeninigen, ideeën... verzamelen en uitwisselen om de kennis over zonnewijzers in Vlaanderen te vergroten. De laatste jaren ontwikkelt de kring educatieve projecten rond 'tijd' voor de jeugd. Door middel van zonnewijzers, die behoren tot ons wetenschappelijk en bouwkundig erfgoed, brengen ze de jeugd in contact met ons erfgoed.
Openingsuren locatie: Op afspraak, ruim op voorhand reserveren. Aanbod voor scholen: In combinatie met een bezoek aan Rupelmonde krijgen de leerlingen in het Zonnewijzerhuis een uiteenzetting over de geschiedenis van tijd, tjidsmeting en zonnewijzers. Dit kadert binnen het leergebied 'Wereldoriëntatie'. In overleg met de school en in samenwerking met de leerlingen kan er op de school zelf een project worden uitgewerkt rond het bouwen van een zonnewijzer. Er is voornamelijk ervaring in het samenwerken met het lager onderwijs en met de eerste graad van het secundair onderwijs.
Prijs: Te bespreken in functie van de activiteit. [/expand]