Erfgoed?!

Op het eerste zicht lijkt ‘erfgoed’ een abstract begrip. Toch heb je er meer mee te maken dan je zelf denkt. Een foto die je vandaag neemt van je ouders, is morgen erfgoed voor je kinderen. Bak je een vlaai volgens een oud recept of bewonder je een jurkje van je grootmoeder, dan kom je met erfgoed in aanraking. Misschien eet je wel aan een tafel die al verschillende generaties in je familie is, of werk of woon je in een huis met een historische waarde. Erfgoed is (soms heel duidelijk, soms verborgen) aanwezig in allerlei vormen. Wanneer een hele groep mensen dit de moeite waard vindt, spreken we van cultureel erfgoed.

Zichtbaar en tastbaar erfgoed

Oude gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen (onroerend erfgoed), maar ook voorwerpen, kunstwerken, manuscripten, foto’s en documenten (roerend erfgoed).

Onzichtbaar erfgoed

Minder grijpbaar erfgoed zoals feesten, liederen, dansen, dialecten, tradities en verhalen (immaterieel erfgoed). Al deze voorwerpen, gebouwen en gebruiken maken deel uit van onze omgeving en bepalen de identiteit van onze regio. Ze hebben één gemeenschappelijke noemer: ze zijn ons allemaal nagelaten door vorige generaties én we vinden het de moeite om ze te bewaren en door te geven aan onze kinderen.

Partners

De Erfgoedcel Waasland werkt samen met haar partners aan het behoud en beheer, ontsluiting van alle roerend erfgoed uit de regio, hetzij materieel hetzij immaterieel.

In onze regio is ook een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst actief: erfpunt. Met al je vragen over onroerend erfgoed kan je bij hen terecht.