Erfgoed?!

ZICHTBAAR ERFGOED

Oude gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen (onroerend erfgoed), maar ook voorwerpen, kunstwerken, manuscripten, foto’s en documenten (roerend erfgoed).

ONZICHTBAAR ERFGOED

Minder grijpbaar erfgoed zoals feesten, liederen, dansen, dialecten, tradities en verhalen (immaterieel erfgoed).
Al deze voorwerpen, gebouwen en gebruiken maken deel uit van
onze omgeving en bepalen de identiteit van onze regio. Ze hebben één gemeenschappelijke noemer: ze zijn ons allemaal nagelaten door vorige generaties én we vinden het de moeite om ze te bewaren en door te geven aan onze kinderen.

PARTNERS

De Erfgoedcel Waasland werkt samen met haar partners aan het behoud en beheer, ontsluiting van alle roerend erfgoed uit de regio, hetzij materieel hetzij immaterieel.
In onze regio is ook een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst actief: erfpunt. Met al je vragen over onroerend erfgoed kan je bij hen terecht.