Denktank erfgoed Waasland

Op woensdagavond 25 oktober organiseren Erfpunt en Erfgoedcel Waasland een gezamenlijke denktank met als doel de samenwerking tussen beide erfgoedorganisaties te optimaliseren. De centrale vraagstelling voor deze denktank is: Hoe kunnen Erfpunt en Erfgoedcel Waasland de bestaande bruggen van samenwerking verstevigen en waar moeten er nieuwe bruggen worden gebouwd om het Waas erfgoed alle kansen te bieden?
 
Tijdens een brainstormsessie willen we zoveel mogelijk ideeën en insteken verzamelen rond:
1. communicatie en ontsluiting
2. ondersteunen erfgoedactoren
3. participatie
4. toekomst van erfgoedzorg
 
Graag willen we u als actor binnen het werkveld uitnodigen om aan dit initiatief deel te nemen, want ook uw creatieve ideeën of insteken zijn van belang.
 
Inschrijven kan via erfgoedcel@interwaas.be