WODE 2020

In 2007-2008 voerde Erfgoedcel Waasland onderzoek naar het cultureel erfgoed in het Waasland waarbij een grootschalige inventaris op deelcollectieniveau werd gemaakt. Dat onderzoek kreeg de naam WODE die staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollecties Erfgoed in het Land van Waas. Op basis van dat onderzoek heeft de Erfgoedcel de voorbije jaren haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties, onder andere via aangepaste vormingen.

In 2020, meer dan tien jaar later, werd het onderzoek geactualiseerd en is er een nieuwe stand van zaken van de deelcollecties in het Waasland. Het onderzoek legt daarbij de evolutie bloot van de organisaties en de deelcollecties en sluit aan bij diverse accentverschuivingen in het Vlaamse erfgoedlandschap.

 • Het onderzoek brengt de deelcollecties in het Waasland in kaart. Zo kunnen we de geleverde inspanningen voor de collecties meten, de evolutie blootleggen en kijken welke ondersteuning vanuit de erfgoedcel de Wase erfgoedgemeenschappen in de toekomst nodig hebben.
 • Het onderzoek is uitgebreider dan het onderzoek uit 2008. Dit komt door het (meer) integreren van collectiegegevens uit Moerbeke en Zwijndrecht, het poldererfoed, het immaterieel erfgoed, het religieus erfgoed, de evaluatie van de Wase Collectieafspraken, digitalisering en depotnoden. Zo vult het onderzoek de tekorten in de gegevens(bevraging) ter ondersteuning van het toekomstige beleid van de erfgoedcel voor de Wase erfgoedgemeenschappen.

De aanbevelingen uit het onderzoek dienen als basis voor het beleid van de erfgoedcel voor de volgende convenanten. Ze vormen even goed richtlijnen voor het beleid van de organisaties die hebben deelgenomen. Het erfgoedveld wordt met deze aanbevelingen aangespoord om een actieve verantwoordelijkheid voor de collectiezorg op te nemen. Ten slotte kunnen ook gemeenten en het Vlaamse niveau uit deze aanbevelingen putten voor wat de collectiezorg betreft.

Geïnteresseerd in het onderzoek naar de culturele deelcollecties uit het Waasland? Raadpleeg dan hier de publieksversie en het onderzoeksrapport van WODE2020!

De erfgoedsector en het coronavirus/Covid-19

De erfgoedsector staat niet stil!

Op deze pagina bieden we een overzicht aan voor de Wase erfgoedspelers over alles wat met de coronamaatregelen en de cultuur- en erfgoedsector te maken heeft. Welke maatregelen gelden er nu en hoe gaan we daar het best mee om?  Deze vragen willen we graag beantwoorden door een verzameling aan actuele tips & tricks ter uwer beschikking te stellen. Voor verdere vragen mag u de erfgoedcel natuurlijk altijd contacteren en daarnaast delen we met plezier alle Wase erfgoedinitiatieven- en activiteiten via onze kanalen, dus twijfel niet om extra info of vragen te mailen naar erfgoedcel@interwaas.be.

 • Na de Paaspauze is er het Zomerplan. Op het Overlegcomité van 4 juni 2021 werden de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector bevestigd. Dit betekent vanaf 9  juni buitenactiviteiten mogelijk zijn tot 400 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.
 • Het Zomerplan: in vier stappen naar een normaler leven kan je hier doornemen.
 • Voor wie het gebruik van CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) nieuw of aan opfrissing toe is, kan hier een basisopleiding bekijken.
 • Het Departement CJM heeft i.s.m. met Cultuurloket de vragen en antwoorden voor de sector aangepast aan de nieuwe maatregelen. De versie van 10 juni 2021 is nu beschikbaar op de website.
 • Alle protocollen voor de sector zijn beschikbaar op deze pagina.
 • Cultuurloket staat de cultuursector bij met coronagerelateerd advies op maat met een specifieke coronalijn. Met coronagerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24 van maandag tot vrijdag vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Daarnaast kan elke culturele organisatie bij Cultuurloket gratis een beroep doen op crisisbegeleiding. Voor alle info kan je terecht op de website.

Eerdere maatregelen en informatie

 • De Sectorgids voor musea die de coronamaatregelen in kaart brengt en de nodige richtlijnen en tips geeft, is aangepast aan de wijzigingen die besproken werden tijdens het overlegcomité van 23 april 2021. Meer informatie vind je op de website van FARO.
 • Het Overlegcomité besliste dat vanaf 1 december 2020 de musea terug kunnen openen voor individuele bezoekers. Om de heropening van de musea in alle veiligheid te laten verlopen, werd een 10-puntenplan voor handen. Dit plan verving het 7-puntenplan dat de basis was voor de eerdere heropening van 18 mei 2020.
 • De culturele activiteitenpremie was een forfaitaire subsidie die vanaf 1 september 2020 kon aangevraagd worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Intussen zijn alle middelen besteed. 
 • Vanaf 2 november 2020 ging de cultuursector op slot.  Enkel de bibliotheken bleven open. De federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, overstegen het bestaande basisprotocol voor de sector.
 • De coronamaatregelen rekenden 65-plussers vrijwel automatisch tot de kwetsbare groep, iets waarover de voorbije periode erg vaak opmerkingen te horen waren. Een charter biedt richtlijnen voor ouderen en organisaties. Eind augustus 2020 kreeg dit charter een update.
 • FARO publiceerde samen met PARCUM en een aantal erfgoedcellen een advies voor het heropstarten van de vrijwilligerswerking voor de inventarisatie van religieus erfgoed. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om een gepersonaliseerd draaiboek op te stellen voor erfgoedwerkingen die de inventarisatie van religieus erfgoed in parochiekerken willen hervatten. In dit document vind je alles terug.
 • Wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkelden en lanceerden daarom het COVID Event Risk Model. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event, dus neem zeker eens een kijkje op de website.
 • Histories vzw riep op aan de erfgoedverenigingen die schade leden door de coronacrisis om contact op te nemen met de cultuurdienst van hun stad of gemeente. Die ontvangt namelijk middelen uit het Noodfonds van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon om lokale actoren te helpen. Elke gemeente beslist autonoom over de besteding van deze middelen. Je doet er dus goed aan om je nu al te informeren over de mogelijkheden en procedure. Meer informatie vind je hier.
 • Publiq, museumPASSmusées en drie Vlaamse universiteiten deden een publieksonderzoek naar cultuur- en vrijetijdsparticipatie in coronatijden. De onderzoeksresultaten zijn  hier te vinden.
 • Ook niet-erkende musea konden tussen 8 juni en 1 november 2020 hun deuren openen voor bezoekers. Meer info hierover is te vinden op de website van FARO. Op de website van Histories VZW kan je ook terecht om beslissingen omtrent lokale musea te raadplegen.
 • Vanuit verschillende hoeken wordt opgeroepen om het leven tijdens de coronamaatregelen en de lockdown te documenteren. Zo richtte Erfgoedcel Waasland de Facebookgroep Camera Corona op waar beelden uit het Waasland ten tijde van COVID-19 worden gepost. Histories VZW zette een aantal handige tips op een rij over hoe en waarom we deze periode moeten documenteren.
 • Een overzicht van de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor cultuur, sport, vrije tijd en toerisme is hier te vinden.
 • Histories VZW staat paraat voor alle erfgoedvrijwilligers- en verenigingen en verzamelde daarom hier antwoorden op veelgestelde vragen en nuttige informatie die van pas kunnen komen, zowel tijdens als na de lockdown.

Erfgoedcel Waasland ten tijde van Covid-19

Het Overlegcomité treft maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus/Covid-19 tegen te gaan. Daardoor wordt de dienstverlening van de Erfgoedcel Waasland aangepast.

 • De werking van de Erfgoedcel Waasland wordt verder gezet, maar dan voornamelijk van thuis uit. We blijven bereikbaar via telefoon en e-mail.
 • Het ophalen en terugbrengen van Keuvelkoffers, Praatvaliezen, materiaal van de Uitleendienst Erfgoed en opnameapparatuur kan enkel na afspraak.

De Erfgoedcel blijft dus bereikbaar voor al je erfgoedvragen. In het geval dat even niet lukt, nemen we zelf zo snel mogelijk terug contact op.