Studiedag Frantz Van Dorpe

Op 12 juni 2021 organiseren de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, het stadsarchief van Sint-Niklaas, de Erfgoedcel Waasland en het ADVN de studiedag Frantz Van Dorpe (1906-1990) – Ondernemer, politicus en zo veel meer.

Verschillende historici en onderzoekers belichten diverse aspecten uit het leven van Van Dorpe. Van Dorpe was vooral gekend om zijn ondernemerschap. Als industrieel vervulde hij functies in het Belgisch Benelux-comité, het Vlaams Economisch Verbond en België in de Wereld. In de politieke wereld bewandelde hij zeer verschillende paden. Zo bekleedde Van Dorpe tijdens de jaren dertig een leidinggevende rol bij het Verdinaso om vervolgens tijdens de Tweede Wereldoorlog toe te treden tot het verzet. Tijdens de jaren zestig engageerde Van Dorpe zich opnieuw in de politiek, bij de Christelijke Volkspartij. In Sint-Niklaas werd hij in 1965 tot burgemeester benoemd. 12 jaar lang bleef hij de burgervader van de ballonstad.

Inhoud

De dag ziet er als volgt uit:

9.30 Onthaal
10.00 Welkomstwoord door Chris de Beer
10.10 Algemene inleiding dagvoorzitter door Ann Mares
10.20 Het levensverhaal van Frantz Van Dorpe door Vincent Stuer
10.45 Frantz Van Dorpe als exponent van een nieuwe Vlaamse elite van bedrijfsleiders na WO II door Dirk Luyten
11.05 Van Verdinaso tot Benelux door Jan Creve
11.30 Vragenronde
12.00 Middagpauze
14.00 Frantz Van Dorpe als Dinaso – verzetsstrijder – Leopoldisten CVP’er: een klavertje vier met dezelfde stengel door Emmanuel Gerard
14.25 De Europese roeping van Frantz Van Dorpe door Piet van Bouchaute
14.50 Frantz Van Dorpe als burgemeester van Sint-Niklaas door Patty De Meester
15.15 Vragenronde
15.30 Conclusies door Frank Judo
15.55 Dankwoord door Lieven Dehandschutter

Praktisch

De studiedag verloopt volledig coronaproof. Indien de omstandigheden het niet toelaten dat deze studiedag fysiek wordt bijgewoond door alle ingeschrevenen, zal een beperkt aantal deelnemers in de collegekerk worden toegelaten. De andere ingeschrevenen kunnen de studiedag dan volgen via een livestream.

Plaats: De lezing vindt plaats in de Collegekerk in Sint-Niklaas

Inschrijven: Inschrijven is verplicht voor 5 juni 2021 via deze link.

Kostprijs: 10 euro per deelnemer

Alle praktische informatie kan nog eens nagelezen worden op de website van KOKW.