WODE 2020

In 2007-2008 voerde Erfgoedcel Waasland onderzoek naar het cultureel erfgoed in het Waasland waarbij een grootschalige inventaris op deelcollectieniveau werd gemaakt. Dat onderzoek kreeg de naam WODE die staat voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollecties Erfgoed in het Land van Waas. Op basis van dat onderzoek heeft de Erfgoedcel de voorbije jaren haar beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de verschillende organisaties, onder andere via aangepaste vormingen.

In 2020, meer dan tien jaar later, werd het onderzoek geactualiseerd en is er een nieuwe stand van zaken van de deelcollecties in het Waasland. Het onderzoek legt daarbij de evolutie bloot van de organisaties en de deelcollecties en sluit aan bij diverse accentverschuivingen in het Vlaamse erfgoedlandschap.

  • Het onderzoek brengt de deelcollecties in het Waasland in kaart. Zo kunnen we de geleverde inspanningen voor de collecties meten, de evolutie blootleggen en kijken welke ondersteuning vanuit de erfgoedcel de Wase erfgoedgemeenschappen in de toekomst nodig hebben.
  • Het onderzoek is uitgebreider dan het onderzoek uit 2008. Dit komt door het (meer) integreren van collectiegegevens uit Moerbeke en Zwijndrecht, het poldererfoed, het immaterieel erfgoed, het religieus erfgoed, de evaluatie van de Wase Collectieafspraken, digitalisering en depotnoden. Zo vult het onderzoek de tekorten in de gegevens(bevraging) ter ondersteuning van het toekomstige beleid van de erfgoedcel voor de Wase erfgoedgemeenschappen.

De aanbevelingen uit het onderzoek dienen als basis voor het beleid van de erfgoedcel voor de volgende convenanten. Ze vormen even goed richtlijnen voor het beleid van de organisaties die hebben deelgenomen. Het erfgoedveld wordt met deze aanbevelingen aangespoord om een actieve verantwoordelijkheid voor de collectiezorg op te nemen. Ten slotte kunnen ook gemeenten en het Vlaamse niveau uit deze aanbevelingen putten voor wat de collectiezorg betreft.

Geïnteresseerd in het onderzoek naar de culturele deelcollecties uit het Waasland? Raadpleeg dan hier de publieksversie en het onderzoeksrapport van WODE2020!